Accenture investuje 3 miliardy dolarů do umělé inteligence

  • Investice zahrnují vznik nového výzkumného “Centra pro pokročilou umělou inteligenci” (Center for Advanced AI), které bude hledat nové způsoby, jakými tuto technologii využít pro poskytování kvalitnějších služeb.  Kromě toho bude spuštěna nová platforma s názvem “AI Navigator for Enterprise”, která má firmám pomoci stanovit strategii pro odpovědné využití umělé inteligence, identifikovat praktické příklady použití této technologie, definovat byznysovou hodnotu a usnadnit rozhodovací procesy. 
  • Accenture také zdvojnásobí počet profesionálů pracujících v oblasti dat a umělé inteligence na celkem 80 000 lidí.

Společnost Accenture dnes oznámila, že v následujících třech letech investuje 3 miliardy dolarů do oblasti dat a umělé inteligence. Cílem je pomoci klientům ze všech odvětví rozvíjet a využívat umělou inteligenci k expanzi byznysu, zvýšení efektivity a budování větší firemní odolnosti.  

„Významné investice do oblasti dat a umělé inteligence mají pomoci našim klientům přejít od pouhého zájmu o tuto technologii k jejímu reálnému využívání, a to zodpovědným způsobem a s jasně definovanými obchodními argumenty,” uvádí Julie Sweet, předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti Accenture, a dodává: „Pokud si společnosti vybudují pevné základy v oblasti umělé inteligence nyní, kdy je technologie více vyzrálá a přináší jasnou hodnotu, získají tímto krokem lepší pozici pro kompletní transformaci své firmy a zároveň tím zvýší vlastní konkurenceschopnost a výkonnost. Díky tomu, že máme rozsáhlé znalosti ekosystémových řešení, můžeme našim klientům pomoci lépe se orientovat a činit chytrá rozhodnutí i v době rychle se vyvíjejících technologií a ve značně komplexním prostředí, v jakém naši klienti fungují.” 

Accenture v současnosti disponuje průmyslovým vlastnictvím v podobě 1450 registrovaných či přihlášených patentů v oblasti umělé inteligence. Před šesti lety pak společnost jako první představila rámec odpovědné umělé inteligence, který je zahrnut do etického kodexu firmy i způsobu práce pro její klienty.

Ohlášené investice zahrnují:

-          Zdvojnásobení počtu profesionálů pracujících v oblasti dat a umělé inteligence na celkem 80 000 lidí

-          Spuštění nové platformy “AI Navigator for Enterprise” která klientům pomůže s vytvářením strategie pro odpovědné využití umělé inteligence, identifikací praktických příkladů použití této technologie, definováním obchodní hodnoty, usnadněním rozhodovacího procesu a výběrem vhodné architektury.  

-          Spuštění “Centra pro pokročilou AI”, které se bude zabývat výzkumem a vývojem v oblasti umělé inteligence a hledáním nových způsobů, jakým tuto technologii využít pro poskytování kvalitnějších služeb.