Banky se mění. Více než polovinu výpočetní zátěže plánují přesunout do cloudu, říká průzkum Accenture

Banky po celém světě přesunují významnou část svých klíčových obchodních funkcí do cloudu. Dle aktuálního globálního průzkumu společnosti Accenture tam plánují více než polovinu své výpočetní zátěže přesunout až čtyři z pěti bank (82 %). Cloudové řešení jim pomůže získat větší rychlost a flexibilitu, budou moci rychleji uvádět nové produkty a držet krok s konkurencí. Opravdu skokové změny lze však dosáhnout pouze celistvou koncepcí přeměny firmy jako takové. 

„Banky dnes věnují přesunu do cloudu velkou pozornost. Výrazné změny však dosáhnou pouze pokud je transformace komplexní. Od managementu a diskusí v jednacích místnostech, přes architekturu organizace a systémů až třeba po způsob, jak firma nakládá s papírovými formuláři ve skladu. A ta přeměna začíná vždy u lidí, u lídrů a u zákazníků. V Accenture této filozofii říkáme „Living Systems“,“ říká Adam Leščišin ze společnosti Accenture.

Výsledky samotného průzkumu ukazují, že přesun více než poloviny výpočetní zátěže do cloudu plánují více než čtyři z pěti bank (82 %), téměř každá čtvrtá (22 %) má pak v plánu do cloudu přesunout až 75 % všech úloh, a to v horizontu nadcházejících dvou až pěti let.

Mezi nejčastější důvody pro migraci mainframů do cloudu řadí dotazovaní představitelé bank zejména rychlost a agilitu (43 %), větší bezpečnost (41 %) a možnost jednoduše přidat nové funkce (37 %). Tři z pěti vedoucích pracovníků (62 %) si od migrace do cloudu slibují vnitřní míru návratnosti (IRR) svých investic vyšší než 10 % a více než tři čtvrtiny (77 %) očekávají, že se jim peníze a úsilí investované do migrace mainframů vrátí během 18 měsíců.

Z průzkumu dále vyplývá, že banky vidí v cloudu příležitost pro zvýšení efektivity, jelikož náklady na udržení mainframe v posledních letech rostou – uvedla to naprostá většina (91 %) dotázaných vedoucích pracovníků.

Roste také poptávka po zaměstnancích se specifickým skillsetem. Dotazovaní bankovní manažeři vidí největší poptávku po dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti (47 %) a po dovednostech v oblasti cloudových řešení (46 %), včetně schopnosti navrhovat na cloudu založenou virtuální infrastrukturu, platformy i konkrétní aplikace.

V České republice je mainframe spíše výjimkou

V samotném prostředí českého a slovenského trhu je pak podle Leščišina pouze několik málo bank, které stále provozují své klíčové systémy na mainframe technologiích, které jsou na jednu stranu prověřené desítkami let fungování, na druhou stranu se vyznačují vysokou finanční a dovednostní náročností. Navíc architektura kolem nich nebývá postavena tak, aby banka jako celek uměla rychle reagovat na požadavky a změny prostředí, případně zvládla optimalizovat své fungování. Banky a pojišťovny, které provozují zastaralé systémy a architektury často narážejí na problémy, že změny nejsou v běžném korporátním světě snadno realizovatelné. Nepřinášejí vždy zcela jasný business case a existuje zde i reálné riziko selhání. Proto mají banky i pojišťovny z tohoto kroku zcela oprávněně respekt.

„Moderní společnosti však začaly chápat, že zastaralý systém jako takový může být sice brzda v rozvoji, ale odpověď či řešení neleží vždy ve výměně jednoho systému za druhý. Naopak, ty opravdu úspěšné banky se začaly odlišovat také změnou myšlení a fungování, efektivnějším propojením mezi byznysem a IT, nebo třeba aplikací principů tzv. Digital Decouplingu,“ dodává Adam Leščišin.

Zmiňované principy spočívají třeba v tom, že firma ke své architektuře přistupuje jako k ekosystému konzumentů, služeb a zdrojů, a postupně (tedy rychleji) rozděluje své legacy systémy na menší celky. Ty jež lze snáze nahradit novými řešeními, které obvykle využívají třeba cloudových technologií nebo řešení typu Software-as-a-Service a umožňují navzájem je efektivně propojovat tak, aby bylo dosaženo tzv. omnichannel schopností. „Tím pádem k pozitivnímu - i když částečnému - dopadu na byznys a zákazníky dojde rychleji, než v případě transformace typu mainframe monolitu za jiné balíkové řešení. Tento přístup hlavně pomáhá měnit přemýšlení o technologiích, architekturách a talentech, které moderní banka nebo pojišťovna potřebuje, a tím vlastně pohání vnitřní inovace,“ podtrhuje Adam Leščišin hlavní výhody. 

Globální průzkum, ze kterého zpráva vychází, byl uskutečněn mezi 150 vedoucími pracovníky bank, které již začaly migrovat své mainframy do cloudu či mají v plánu učinit v nejbližší době.

Celou zprávu s více informacemi si můžete přečíst zde "The great cloud mainframe migration: what banks need to know".