Konec roku je v zemědělském sektoru ideálním obdobím pro strategická rozhodnutí. Technologické novinky mají šanci posunout zemědělství o krok dál

Na konci podzimu a počátku zimy se zemědělci ohlížejí za uplynulou sezónou a hodnotí její výsledky. Je to ale také čas, kdy se připravují na sezónu novou a rozhodují o tom, jak zlepšit své hospodaření a zvýšit výnosnost a konkurenceschopnost. Je ideální čas na investice do nových strojů a technologií, a to včetně těch nejpokročilejších. Tomu také nahrává nedávné zveřejnění podmínek dotačních titulů.

„Zemědělci v posledních měsících roku hodnotí svou současnou situaci a stanovují si nové cíle a priority pro další období. Mnoho z nich investuje do moderní zemědělské techniky a technologií. To jim například pak umožní lépe plánovat a optimalizovat jednotlivé činnosti, snižovat vstupy a náklady či   zvládat práci efektivněji a s menším počtem pracovníků, kterých je v českém zemědělství nedostatek,“ říká Jakub Hurta, obchodní ředitel společnosti Agromex.

Nákup nových strojů, zařízení nebo technologií, které usnadňují práci, snižují náklady, zvyšují produktivitu nebo kvalitu výrobků, je na konci roku ideální. Zemědělci již mají představu, jak daný rok dopadne a je nejvyšší čas uvažovat o investicích do infrastruktury. Vedle nákupů strojů a technologií také o dalších strategických rozhodnutích, jako je rozšíření nebo diverzifikace produkce, do nových plodin, odrůd, plemen nebo služeb.  Rozhodnutí o investicích mohou pomoci také dotační tituly. V tuto chvíli je již jasné rozdělení dotací mezi žadatele a začínají být realizovány investice. A zde je například více podporováno precizní zemědělství.

Moderní traktory a další zemědělská stroje jsou vybaveny nejen pokročilým hardwarem, ale také inteligentními softwarovými řešeními, která umožňují propojení stroje s pracovištěm obsluhy a kanceláří. Díky těmto řešením zemědělci dokážou například lépe plánovat svou práci, sledovat pohyb stroje, spotřebu paliva a jeho efektivitu. Tím se zvyšuje celková efektivita zemědělské výroby a minimalizují se náklady.

Technologické novinky v zemědělství využívají moderní informační a komunikační technologie pro optimalizaci zemědělských procesů. Umožňují zemědělcům sbírat a analyzovat data o stavu půdy, rostlin, zvířat nebo počasí a podle toho přizpůsobovat svá rozhodnutí. Precizní zemědělství přináší zemědělcům větší kontrolu nad náklady a možnost plánovat všechny fáze kultivace, setí, postřiků a sklizně s velkou přesností, což šetří čas i peníze. Pomáhá také předcházet zbytečnému plýtvání výpočtem přesných požadavků na hnojení či závlahu nebo detekcí propuknutí určitých chorob rostlin či napadení škůdci v předstihu.

„Nově se začíná prosazovat zemědělství 4.0, kde jsou využívanými nástroji Internet věcí (IoT) a Big data. Roste také používání technologií umělé inteligence, protože tyto systémy jsou stále více integrovány do současných zemědělských strojů. Při současném vývoji je monitorování zemědělství pomocí IoT rychle rostoucím segmentem zemědělských technologií,“ říká Jakub Hurta, obchodní ředitel společnosti Agromex, předního českého dovozce a distributora nejmodernější zemědělské techniky, která nedávno uzavřela partnerství se společností CleverFarm.

„Zemědělství stále skýtá obrovský prostor pro změny, které mohou vést k výraznému vylepšení efektivity. Například jak a kdy zasít nebo jak hnojit či zavlažovat méně, ale zároveň pak sklidit více. A také jak efektivně řídit a využívat vozový park,“ říká Vojtěch Malina, CEO CleverFarm.