Precizní zemědělství přichází do ČR naplno. Aktuálně tomu pomáhají také nové dotační programy

Precizní zemědělství je trendem posledních let a stále více se prosazuje i v ČR. A to jak u velkých zemědělských podniků, tak u menších zemědělců. Precizní zemědělství přináší, vedle zlepšení finanční kondice zemědělských podniků i finanční a materiálovou úsporu. Například díky použitým technologiím, aplikačním mapám a plánování tras nespotřebují zemědělské stroje tolik paliva, osiv a hnojiv. Přispívá tak sekundárně také udržitelnosti. Aktuálně tento trend ještě více posílí nové dotační programy.

Nový dotační program na podporu precizního zemědělství je vypsán na období do roku 2027 a na precizní zemědělství a digitalizaci oboru míří poprvé. Do pořizování nejmodernějších zemědělských technologií se tak i díky dotacím zapojují nejen velké celky, ale i stále více farmářů a drobných zemědělců. Využívají příležitosti posunout procesy pomocí pořízení nejmodernější zemědělské techniky na nový level a ušetřit tak nemalé množství zdrojů. 

„S novým špičkovým strojem dnes zemědělci zároveň získávají ucelenou softwarovou platformu, která na základě vstupních dat umožňuje šetřit zemědělské vstupy a zvyšovat výnos, efektivně řídit vozový park, optimalizovat personální náklady a pracovní postupy. Kombinací využití satelitních snímků, analýzy půdních vzorků, výnosových map z kombajnů a inteligentního IoT řešení umí farmářům interpretovat data, na jejichž základě mohou zefektivnit spotřebu osiv, hnojiv, vody či regulátorů růstu,“ říká Petr Mikuláš, CEO a jednatel společnosti Agromex.

„Například hnojení pomocí precizního zemědělství neprobíhá plošně, ale soustředí se přímo na konkrétní rostliny. Jejich identifikace probíhá automaticky – pomocí senzorů v technice a předpisové mapy. Tak odpadají všechny ruční či plošné postupy, které s sebou nesou značnou míru nepřesnosti,“ říká Vojtěch Malina, CEO CleverFarm a dodává: „České zemědělství skýtá obrovský prostor pro změny, které mohou vést  k výraznému vylepšení efektivity. Například jak a kdy zasít, hnojit či zavlažovat méně, ale zároveň pak sklidit více.“

Nová řešení pomáhají zemědělcům významně zefektivňovat jednotlivé kroky zemědělských prací a také optimalizovat zdroje včetně personálních. To má vliv na ekonomický výnos i udržitelnost a snížení plýtvání. Agromex například aktuálně přináší novou aktualizaci systému Fendt Variable Rate Control – což umožní snížit aplikační dávku na nulu. Zejména během bodového postřiku to umožňuje rychlé přepínání trysek. Obsluha jej může využít k vytvoření zón, v nichž nesmí být aplikováno žádné hnojivo. To znamená, že přípravky na ochranu rostlin jsou používány ještě přesněji a efektivněji. Přesně pro tento účel nyní systém dokáže zpracovat i aplikační mapy bodového postřiku. Tím je ještě snazší splnit zákonné požadavky, zejména v blízkosti chráněných zón, jako jsou vodní plochy nebo obydlené oblasti. To dále snižuje používání přípravků na ochranu plodin a je to způsob, jak dosáhnout udržitelnějšího zemědělství.