4 základní pravidla pro bezpečnou práci s motorovou pilou

Kdysi platilo pravidlo, že dřevo zahřeje dvakrát. Poprvé při přípravě, podruhé v kamnech. Od léta do zimy pak naši dědové na dřevěné koze s ruční rámovou pilou porcovali klády na špalky, které pak štípali a skládali do dřevníků. Dnes je práce díky výkonným motorovým pomocníkům výrazně snazší. A tak především řetězovou pilu už naleznete v každé druhé domácí dílně. Pořezat díky ní velké množství dřeva ve srovnání s rámovou pilou tak zvládnete za zlomek času. 

Není to ale tak dávno, kdy s motorovou pilou pracovali pouze školení a certifikovaní zaměstnanci ve státních lesích a na stavbách. Pořizovací cena motorové pily se často rovnala průměrnému ročnímu platu, a tak si ji mohl dovolit opravdu jen málokdo. Dnes je řetězová pila dostupná prakticky každému za pár tisícikorun. Dostupnost však uživatelům přináší nejen výhody, ale i různá rizika. Nezřídka se tak pila dostává do rukou i lidem, kteří nemají s jejím používáním žádné zkušenosti. V takovém případě zde hrozí řada rizik, související nejen s poškozením pily, ale především také ublížení na zdraví. Přinášíme proto několik pravidel, jak s motorovou pilou správně a bezpečně pracovat. 

Co je tedy nutné pro maximální bezpečnost při používání řetězové pily?

Pila musí být vždy ve stoprocentním technickém stavu

„Řetěz musí být ostrý a správně napnutý. Volný řetěz se může sesmeknout z lišty a způsobit vážná poranění. Tupý řetěz se zase může ve dřevě zaseknout. Řezání s tupým řetězem je navíc namáhavé, což může vést k únavě, nepozornosti a následné chybě. U pily musí být také plně funkční řetězová bezpečností brzda. Ta může při tzv. zpětném vrhu pily zabránit velice vážným, nezřídka i smrtelným poraněním,“ varuje Petr Tichý, produktový specialista sítě prodejen Hecht – specialista na zahradu.

Pila musí správně mazat lištu a řetěz. Pokud pila nemaže, dochází ke zvýšenému namáhání řetězu a opotřebení lišty. Pokud by řetěz v důsledku namáhání praskl, může taktéž způsobit vážná poranění. Pokud při doplnění oleje nebo paliva dojde k přetečení, pilu pečlivě otřete a osušte. Mastná madla znemožňují pevné a bezpečné držení pily.

„A pozornosti by neměl uniknout ani samotný motor pily, který musí být správně seřízený. Na volnoběh musí řetěz zastavit. Pila musí jít dobře do otáček a otáčky držet. Pokud by výkon pily kolísal, odváděl by vaši pozornost od bezpečného řezání,“ dodává Petr Tichý.

Nikdy nepoužívejte pilu, na které jsou uvolněné kryty, madla nebo jiné části!

Než se pustíte do práce, myslete na ochranné pomůcky a bezpečnost 

„Používejte všechny nezbytné bezpečnostní pomůcky. Zejména ochraňujte zrak brýlemi nebo bezpečnostním štítem. Pokud by cokoli zasáhlo vaše oči, může je to nejen poranit, ale zároveň to odvede vaši pozornost a snadněji dojde k poranění. Stejně důležitý je i oděv – mějte na sobě dlouhé kalhoty, pracovní rukavice, pevné uzavřené boty a dlouhé rukávy. Oblečení nesmí být příliš volné, aby je pila náhodně nezachytila. Zároveň vás nesmí omezovat v pohybu. Chrání ale před odletujícími předměty, které vás mohou poranit nebo zbytečně rozptylovat,“ říká Petr Tichý, produktový specialista sítě prodejen Hecht – specialista na zahradu.

Pracujete-li s benzínovou motorovou pilou, nepodceňujte ani chrániče sluchu (sluchátka). Poškození sluchu hlukem postupuje pomalu, a tak se mu nevěnuje zpravidla dostatečná pozornost. Je však trvalé a s věkem se může zhoršovat.

Nikdy pilu nepoužívejte na mokrém a kluzkém povrchu. Bláto, sníh nebo led zvyšují riziko uklouznutí. Není třeba zdůrazňovat, co hrozí, pokud na kluzkém povrchu balancujete s nastartovanou pilou. Nepodceňujte ani čerstvou oloupanou kůru. Může být stejně kluzká jako led. Pilu proto používejte jen tam, kde můžete pevně a bezpečně stát. Udržujte kolem sebe pořádek. Řežete-li větší množství palivového dřeva, špalky průběžně odklízejte, abyste v nich nešlapali.

Neřežte dřevo, které by mohlo obsahovat hřebíky, šrouby, beton, kamení nebo jiné skryté předměty, jako jsou například použitá prkna a trámy ze stavby. Pokud by je řetěz zachytil, mohl by se přetrhnout a způsobit poranění. 

Nepodceňujte bezpečné startování a dejte pozor na zpětný vrh

Pilu nikdy nestartujte tam, kde jste doplňovali benzín. Pokud by byl benzín rozlitý po zemi, mohl by se vznítit. Zároveň ji nikdy nestartujte z ruky. Při startování musí ležet na rovné ploše, špičkou boty si stoupněte do zadní rukojeti a jednou rukou pilu pevně přidržte. Druhou rukou pak pilu pomocí lanka nastartujte.

„Zvláštní pozor dávejte na zpětný vrh. Pilou vždy řežte jen ve spodní části lišty co nejblíže k tělu pily. Ke zpětnému vrhu dochází nejčastěji, pokud se řetěz zasekne při řezání špičkou, nebo vrchní částí lišty (zpravidla při ořezávání větví apod.). Pila je pak vržena vzhůru, nejčastěji proti obličeji obsluhy. Taková zranění bývají smrtelná. Pilu proto vždy držte pevně oběma rukama, nepracujte v přílišném předklonu a udržujte brzdu řetězu funkční. Páka řetězu brzdy umístěná před předním madlem se při zpětném vrhu může aktivovat o hřbet ruky držící přední madlo, a řetěz pily tak okamžitě zastaví. Může tím zabránit fatálnímu zranění,“ uvádí Petr Tichý, produktový specialista sítě prodejen Hecht – specialista na zahradu.

Pilu pravidelně udržujte a servisujte 

„Běžnou údržbu provádějte po každém řezání. Pilu vždy očistěte a zběžně zkontrolujte. Údržbu a servis provádějte vždy jen na vypnuté pile. U benzínové pily raději odpojte zapalovací svíčku, elektrickou pilu vždy odpojte od sítě a z akumulátorové pily vyjměte akumulátor. Servis provádějte jen v rozsahu, jaký povoluje výrobce. Pokročilé opravy a seřízení vždy svěřte kvalifikovanému servisu. Například pro přesné seřízení karburátoru je nutné speciální nářadí a otáčkoměr. Pila, u které jsou špatně seřízené otáčky, může být nebezpečná,“ doporučuje Petr Tichý, produktový specialista sítě prodejen Hecht – specialista na zahradu.

Pravidelně také kontrolujte funkčnost bezpečnostní brzdy řetězu. Kontrolujte těsnost víčka palivové nádrže. Unikající benzín může způsobit požár. Stejně pravidelně kontrolujte i funkčnost zachytávače řetězu.

Ilustrační foto, pila, Hecht

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Ilustrační foto - benzínová řetězová pila HECHT 958

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Práce s pilou, foto zdroj Hecht

downloadPlná velikost