HECHT podpořil říčanskou základní školu Magic Hill a její farmu v Oticích

Společnost HECHT MOTORS pamatuje i na CSR aktivity a tentokrát podpořila říčanskou základní školu Magic Hill, které darovala produkty vlastní značky k údržbě a péči o školu, její okolí a také školní farmu. 

„Uvědomujeme si, že v dnešní době je velmi potřebné podporovat základní školy, které pečují o vzdělávání našich dětí. Rádi jsme poskytli produkty naší značky Hecht, které žákům a zaměstnancům školy pomůžou nejen s údržbou školy, ale také při práci na školní farmě v obci Otice. Jsme rádi, že tato škola vede děti ke vztahu k přírodě a učí je základům péče o zahradu,“ řekl Jan Libánský, marketingový manažer společnosti HECHT MOTORS. 

Magic Hill je dvojjazyčná základní škola v Říčanech u Prahy. Při výuce se zaměřuje na dovednosti žáků a na rozvoj vnitřního potenciálu každého jedince. Součástí školy je také farma, která je certifikována jako Ukázkový permakulturní projekt spolkem Permakultura CS a uplatňuje základní permakulturní principy nejenom ve svém hospodaření, ale předává je dál i v rámci výukových programů.

„Naší snahou je obohatit vzdělávací koncept i o přírodně-poznávací větev, a to s cílem probudit v dětech zájem o přírodu, její ochranu a péči, současně přinést do školy reálnou zkušenost s tím, jak se zakládá a co obnáší péče o zahradu, jak pěstovat plodiny od semínka až po sklizeň, jaká jsou tradiční domácí zvířata, jak se o ně starat, jaká je v přírodě symbióza a v neposlední řadě vést děti také k praktickým dovednostem, které získají při údržbě zahrady, při péči o rostliny a zvířata,“ říká Markéta Strouhalová, koordinátorka, lektorka výukových programů školy Magic Hill.

Hecht podpořil školu Magic Hill, Jan Libánský, HECHT, Markéta Strouhalová, Magic Hill

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Hecht podpořil školu Magic Hill

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Hecht podpořil školu Magic Hill, Jan Libánský, HECHT, Markéta Strouhalová, Magic Hill

downloadPlná velikost downloadMenší velikost