HECHT pomáhá. Stal se Dobrým andělem a také pravidelným podporovatelem hospice v Čerčanech

Společnost HECHT MOTORS přispívá nadaci Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, jež se kvůli vážné nemoci dostaly do tíživé situace. Do budoucna plánuje k tomuto dárcovství motivovat také své zaměstnance. HECHT je také podporovatelem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, jemuž pravidelně přispívá například na provoz, materiální zabezpečení, opravy a udržování zařízení.

„Uvědomujeme si, že v dnešní době je velmi potřebné podporovat tyto projekty. Jako firemní dárce jsme se stali jedním z Dobrých andělů, což je členství v systému, pomocí kterého můžeme jako dárci, tzv. Dobří andělé, výrazně pomoci lidem v těžké životní situaci měsíčními příspěvky. Dále pravidelně přispíváme na provoz Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech, který poskytuje především sociální odlehčovací služby a specializovanou paliativní péči,“ řekl Jan Libánský, marketingový manažer společnosti HECHT MOTORS.

Cílem nadace Dobrý anděl je, aby rodiny s dětmi, v nichž někdo vážně onemocněl, dostávaly pravidelnou finanční pomoc. Ta jim může pomoci překlenout finanční tíseň, do které se v této situaci velmi rychle dostávají. Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech je nestátní zdravotnické zařízení, které přijímá pacienty ohrožené postupující chorobou na životě a poskytuje jim paliativní péči. Specializuje se také na domácí hospicovou péči či odlehčovací terénní a pobytové služby. Provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek, službu asistenčního auta, odborné sociální poradenství a další sociální služby.