Jak co nejvíce snížit riziko budoucích kardiovaskulárních příhod (prof. MUDr. Richard Češka)