Accenture spouští akcelerační program Startup Network

Česká pobočka Accenture spouští akcelerační program Startup Network. Cílem iniciativy je vyhledávat startupy s inovativními nápady, pomoci jim přeměnit návrhy v reálné, životaschopné produkty a zdokonalit již existující produkty. A v neposlední řadě propojit jejich tvůrce s klienty společnosti Accenture a partnery projektu.    

Program je určený pro startupy, které jsou již ve fázi vývoje (tzv. „post seed stage“) a splňují alespoň jedno z následujících kritérií: mají definovaný minimální životaschopný produkt, mohou demonstrovat zájem na trhu, nachází se ve fázi počátečního růstu či expanze. Projekty musí být také zaměřeny na některou ze tří oblastí vybraných pro první ročník konání programu. Jsou jimi: Data-led Transformation & AI, Sustainable Technology a Technology Platforms Modernization (Low Code, No Code, Cloud). 

V prvním kole hodnocení bude z přihlášek vybráno celkem deset projektů, které v průběhu letních měsíců získají možnost mentoringu ze strany Accenture. Další kolo proběhne za účasti partnerů projektu z řad klientů společnosti Accenture. Ti vyberou 5 postupujících projektů, z nichž následně vzejde vítězný startup. Hodnocení proběhne během září 2023 na základě následujících kritérií: jedinečnost navrhovaného řešení z hlediska technologie a/nebo obchodního modelu, přizpůsobitelnost různým odvětvím či funkcím, soulad navrhovaného řešení s potřebami klientů Accenture a nabídkou Accenture, schopnost navrhujícího týmu řídit projekty komplexně.  Vítězný startup získá možnost navázat spolupráci se společností Accenture a jejími klienty a partnery programu.  

„Česká republika je rodištěm mnoha úspěšných startupů, z nichž několik získalo i status jednorožce a jsou známé po celém světě. V rámci akceleračního programu chceme působit jako zprostředkovatel mezi startupy a zavedenými hráči na trhu. Díky naší globální síti expertů, technologickému zázemí a mnohaletým zkušenostem z různých oblastí byznysu můžeme startupům pomoci vyladit jejich produkt, rozšířit pole působnosti a povědomí o projektu. Vítěz pak bude mít možnost navázat přímou spolupráci s Accenture, našimi klienty a partnery akcelerátoru. Ti naopak získají možnost dostat se k inovativním produktům, seznámit a propojit se s novými hráči na trhu a podpořit vznik nadějných firem,“ říká Karel Kotoun, senior manažer v oblasti finančních služeb společnosti Accenture. 

Zájemci o účast v akceleračním programu mohou podávat přihlášky od 19. dubna do 14. května 2023, a to skrze webové stránky, kde vyplní registrační formulář a vloží základní informace o startupu a o produktu.