Generativní AI, efektivní využití dat a jejich transparentnost, digitální identita a zrychlující se vztah mezi vědou a technologiemi. Trendy aktuální Accenture Tech Vision

Nová zpráva Tech Vision 2023, vydaná společností Accenture, identifikuje klíčové technologické trendy, které nejvíce ovlivní podnikání v následujících několika letech. Které to jsou?

Generativní AI a foundation modely

V uplynulých 6 letech letech prošla umělá inteligence velice rychlým vývojem. Zvětšila se také velikost modelů i trénovacích sad, a vznikly tzv. “foundation modely” – obrovské modely předtrénované na velkém množství veřejně dostupných dat, které hravě zvládají vykonat řadu úkonů bez toho, aby pro každý z nich musely být specificky trénovány. Přestože vytvoření takovéhoto modelu může stát až stovky milionů dolarů, lze jej bez omezení dále upravovat pro automatizaci širokého spektra úloh. Tyto modely mohou organizace přizpůsobit specifickým úlohám v rámci své organizace a rovněž je využít k experimentování a mnohem snazšímu a levnějšímu vytváření nových aplikací. 

Kromě benefitů je zde ale i řada otázek. Jde například o důvěryhodnost obsahu, jelikož umělá inteligence může – stejně jako člověk – generovat mnohdy nesprávný či zavádějící obsah, bude-li se učit z nepřesných dat. Pokud se některý model používá jako základ pro další navazující aplikace, pak se jakékoliv problémy v původních modelech mohou rozšířit do všech ostatních. Dále jsou zde etické otázky, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, vlastnických práv a bezpečnosti. V neposlední řadě musí firmy přemýšlet nad tím, jak zajistit dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by uměli velké modely přizpůsobit podnikovým potřebám a integrovat je do podnikových aplikací. 

Digitální identita

To, jak dobře se firmám podaří zajistit odolnost, bezpečnost, soukromí a důvěru, je do určité míry závislé na kvalitě digitální identity. Ta nyní prochází značnými proměnami, její důležitost roste a firmy v této oblasti přicházejí s novými inovativními řešeními. Například v srpnu 2022 představila společnost Microsoft novou decentralizovanou službou Entra Verified ID. Tato služba umožní rychlou identifikaci jednotlivců a jejich zařízení a uživatelé budou moci rozhodovat o tom, jaké informace sdílejí a s kým je sdílejí. Dalším příkladem z nedávné doby je Authentify, služba představená firmou Early Warning Services a sedmi největšími americkými bankami. Předpokládá se, že trh s řešeními v oblasti digitální identity poroste z 27,9 miliardy dolarů v roce 2022 na 70,7 miliardy dolarů v roce 2027. 

I zde bude nutné překonat některé překážky. Svět se totiž dlouho spoléhal na autentizaci uživatele skrze email či sociální sítě, avšak v éře přibývajících falešných účtů a podvodů to již není možné. Tzv. “invalid traffic”, tedy předstíraná aktivita na webu ze strany robotů a falešných účtů, představuje 40 % veškerého webové aktivity, což je nejen pro marketingové týmy velký problém. Nedávná studie ukázala, že více než polovina spotřebitelů přerušila nákup nebo rezervaci na internetu, protože zapomněli své heslo a jeho obnovení by trvalo příliš dlouho.

Absence silné základní digitální identity se v podstatě stala umělým omezením toho, co můžeme s technologiemi dělat, a také nevýhodou pro podnikání. Je zřejmé, že pouze bezpečná a důvěryhodná digitální identita umožní lidem hladkou autentizaci v digitálním i fyzickém prostředí, zmírní jejich obavy týkající se bezpečnosti, sníží frustraci z nutnosti pamatovat si příliš mnoho hesel a poskytne jim kontrolu nad tím, jaká data sdílejí a s kým je sdílejí. A profitovat budou i firmy, neboť díky bezpečné digitální identitě sníží byrokracii a redukují rizika. Vedoucí pracovníci si proto musí uvědomit, že digitální identita není jen "technickou záležitostí " týkající se pouze CIO, ale že se stává obchodním imperativem pro celou organizaci.

Moje data, tvoje data, naše data

Firmy dnes mají obrovské množství dat, avšak pokulhávají v jejich efektivním využití. Dokud se jim to nepodaří, nemohou plně využít ani potenciálu, který nabízí technologie jako umělá inteligence. Množství dat navíc rok od roku přibývá, zatímco v roce 2020 bylo vyprodukováno 47 zettabytů dat, do roku 2035 by mohlo jít až o 2142 zettabytů každý rok.

Aby se firmám povedlo problém vyřešit, musí začít pracovat na odbourání izolovaných zdrojů dat (tzv. datových sil), zlepšit svou datovou infrastrukturu a být více transparentní. V současném světě se totiž transparentnost může stát jejich konkurenční výhodou. Ačkoliv dříve v historii byla data vzácná a firmy si je bedlivě střežily, v nové realitě už toto neplatí a data jsou systematicky kvantifikována a zpřístupňována. A i když to organizace někdy staví do obtížných situací, dnešní svět neakceptuje neprůhlednost - zákazníci, partneři, investoři i regulační orgány chtějí mít mnohem větší přehled o byznysu firem a celých odvětví, než kdykoliv v minulosti.

Zpráva vznikla za spolupráce více než dvou desítek odborníků z veřejného i soukromého sektoru a akademické sféry. Součástí je také globálně provedený průzkum mezi 4 777 vedoucími pracovníky a řediteli společností z řad C-level managementu v celkem 25 průmyslových odvětvích a 34 zemích.