Chytrá softwarová řešení se prosazují také v zemědělství. Snižují plýtvání i finanční náklady

Zemědělství není považováno za obor, který udává technologické trendy. Ale i zde stále častěji prosazují chytrá řešení. Příkladem je využití precizního zemědělství u společnosti Exata Group, která obhospodařuje více než 27 000 hektarů půdy. Chytrá řešení nasadili na 2000 hektarech a na osivech a hnojivech se jim podařilo ušetřit téměř půl miliónu Kč.

„Snažíme dívat dopředu v dlouhodobém horizontu, a proto jsme se rozhodli začít s precizním zemědělstvím v co nejvíce podnicích z našeho portfolia. Rozhodnutí o zavedení precizního zemědělství bylo téměř jednohlasé. V prvním roce jsme aplikovali princip precizního zemědělství na 700 hektarech,“ říká Ján Narancsík ze společnosti Exat Group a dodává: „Řešení od CleverFarm nám pomohlo od analýzy osevního plánu na danou sezónu, dat z kombajnů o výnosech a půdních vzorků, přes průběžné vyhodnocování stavu porostu na detailu parcely, odborného poradenství až po vyhodnocení ekonomických dopadů, na výnos, bilanci živin a využití dusíku na úrovni zón.“

Ve druhém roce už volili strategii zaměřenou na ekonomickou efektivitu

S přibývajícími daty, jako jsou půdní vzorky, aktuální i historická data o stavu vegetace a zkušenosti z předchozího roku, se dělají rozhodnutí daleko lépe. Ve druhém roce Exata Group rozšířila aplikaci precizního zemědělství téměř o 1000 hektarů. Cílem bylo ušetřit na hnojivech a osivech.

‚‚Musíme sledovat ekonomiku, efektivitu a samozřejmě účinnost. Abychom se mohli rozhodnout, potřebujeme správná data. Je chyba, když si někdo myslí, že koupí nějaký software a hned bude produkovat a šetřit v desítkách procent. My si uvědomujeme, že potřebujeme alespoň 2 – 3 roky, abychom dostali co nejlepší data,’’ dodává Jan Narancsík.

Správné vyhodnocení dat je ovšem v případě zemědělství také umění

„V našem týmu jsme vyvinuli metodu, která analyzuje, jestli byl přísun dusíku do konkrétní zóny oprávněný a jaký to mělo vliv na produkci. Dílčí faktor produktivity aplikovaného dusíku vypočteme podle tzv. PFP Indexu (Partial Factor Productivity). Výsledek nám poskytne informaci, jaké množství výnosu (v kg) bylo vytvořeno aplikací jednoho kilogramu dusíku. Obecně lze konstatovat, že čím vyšší hodnota PFP, tím vyšší účinnost hnojení dusíkem, prozrazuje,’’ Adam Zlotý z CleverFarm.

„Poté, co jsme měli dostatek dat, rozhodli jsme se věřit v naše strategie a začali jsme šetřit na hnojivech a osivu. To nám pomohlo uspořit značné množství finančních prostředků v následujícím roce. Na všech parcelách o celkové výměře téměř 2000 hektarů jsme aplikovali o 5 % méně hnojiva, což činí úsporu přibližně 350 000 Kč. Dalších 150 tisíc korun jsme díky preciznímu zemědělství ušetřili na osivu,“ dodává Jan Narancsík z Exata Group. Ekologické doporučení říká - snížit množství dusíku téměř na nulu. Do budoucna navíc plánuje Exata Group využít výhod regenerativního způsobu zemědělství s cílem zadržovat vodu u udržovat parcely maximálně zelené.

Strategická spolupráce dvou velkých hráčů

V zemědělství se v poslední době stále více prosazují moderní technologie. Ať již z pohledu moderních zemědělských strojů, tak z pohledu chytrých softwarových řešení, práce s daty a poradenství. Tento trend potvrzuje uzavření strategické spolupráce mezi lídry těchto oborů - společností Agromex, dovozcem a distributorem špičkové zemědělské techniky v ČR a CleverFarm, technologickou společností zaměřenou na úspory a udržitelnost v zemědělství.

„Poslední roky se stále více soustřeďujeme na chytré zemědělství, nové technologie a poradenství pro klienty. Umožňuje nám to mimo jiné zastoupení značky Fendt, která je absolutní špičkou na poli zemědělské techniky. Celé řešení pomáhá zemědělcům významně zefektivňovat jednotlivé kroky zemědělských prací a také optimalizovat zdroje včetně personálních. To má vliv na ekonomický výnos i udržitelnost a snížení plýtvání. Jsem velice rád, že jsme se domluvili na spolupráci s CleverFarm a můžeme tak českým zemědělcům nabídnout ještě chytřejší řešení a další služby na míru,“ říká Petr Mikuláš, CEO a jednatel společnosti Agromex.

„Zemědělství stále skýtá obrovský prostor pro změny, které mohou vést k výraznému vylepšení efektivity. Například jak a kdy zasít, hnojit či zavlažovat méně, ale zároveň pak sklidit více. A také jak efektivně řídit a využívat vozový park. Zjednodušeně to můžeme nazvat principem precizního zemědělství. Jsem velice rád, že naše zkušenosti a know-how s prací s daty a technologiemi, můžeme díky spolupráci s Agromexem ještě rozvíjet dále,“ říká Vojtěch Malina, CEO CleverFarm.