Moderní sklízecí mlátička Fendt IDEAL 9T dokáže díky kamerám a pokročilým technologiím, které v reálném čase vyhodnocují kvantitu a kvalitu zrn, sklízet s minimálními ztrátami

Sklizeň je pro zemědělce nejdůležitější období v roce. Při stále větším tlaku na efektivitu a výnos pomáhají naštěstí moderní stroje a technologie. Ty dokáží sklidit úrodu rychle a zejména s co nejmenšími ztrátami. Moderní stroj Fendt IDEAL 9T je vybaven systémem IDEALharvest, který umí přenastavit sklízecí mlátičku na základě požadavků obsluhy. V elevátoru se nachází kamera pořizující snímky zrn a systém následně podle nich následně navrhuje optimální nastavení mlátičky. Pokud není obsluha stroje spokojena se ztrátami na sítech nebo jsou zrna v zásobníku nevyčištěná či poškozená, systém je schopen to napravit otevřením či zavřením sít, snížením otáček rotoru a zvýšením či snížením otáček ventilátoru.Sklizeň je pro zemědělce nejdůležitější období v roce. Při stále větším tlaku na efektivitu a výnos pomáhají naštěstí moderní stroje a technologie. Ty dokáží sklidit úrodu rychle a zejména s co nejmenšími ztrátami. Moderní stroj Fendt IDEAL 9T je vybaven systémem IDEALharvest, který umí přenastavit sklízecí mlátičku na základě požadavků obsluhy. V elevátoru se nachází kamera pořizující snímky zrn a systém následně podle nich následně navrhuje optimální nastavení mlátičky. Pokud není obsluha stroje spokojena se ztrátami na sítech nebo jsou zrna v zásobníku nevyčištěná či poškozená, systém je schopen to napravit otevřením či zavřením sít, snížením otáček rotoru a zvýšením či snížením otáček ventilátoru.

„Tento robustní a technologiemi „nabušený“ stroj je také vybaven asistentem, který provede automatickou otočku stroje na souvrati na základě předem vypočítaných a zadaných postupů otáčení. Sklízecí mlátička je vybavena drtičem slámy s hydraulicky poháněnými deflektory zajišťujícími rovnoměrnější rozhoz posklizňových zbytků. Nastavení drtiče se provádí pohodlně z kabiny stroje. Stejně tak se provádí z kabiny přechod z drcení na řádkování slámy. Mlátička také disponuje nastavitelným metačem plev do tří poloh. Plevy lze rozmetat po celé šířce záběru adaptéru nebo nasměrovat do drtiče,“ říká Josef Šmíd, produktový manažer společnosti Agromex.

Charakteristikou sklízecí mlátičky Fendt IDEAL 9T jsou nejdelší rotory na trhu. Dlouhé rotory poskytují dostatek času na vymlácení plodiny bez poškození zrna. Mláticí koš má rozteč 13 mm a je natolik univerzální, že je s ním možné sklízet širokou škálu plodin. Pro sklizeň kukuřice je možné změnit otáčky rotoru prostřednictvím jednoduché převodovky a páky. Je také možné zaměnit mláticí koš za verzi s roztečí 25 mm. Pro sklizeň na svažitých pozemcích je ústrojí vybaveno dvěma spádovými deskami pod rotory. Přední deska centruje materiál z mlátící části na přední část vynášení. Zadní spádová deska centruje materiál z části separace na zadní část vynášecí desky. Fendt IDEAL 9T využívá polopásový podvozek. Přední kola jsou nahrazena pásovými jednotkami TrakRide.

„Stroj je osazen motorem o výkonu 647 koní. Obsluha si může na terminálu nastavit automatické naklopení lopatek ventilátoru. V nastavených intervalech pak dochází k čištění motorové části od plev a jiných nečistot. Obsluha tedy nemusí v tomto prostoru nic vyfoukávat. I přesto je však mlátička vybavena vzduchovým kompresorem a dvěma koncovkami pro připojení hadice. Pro obsluhu je k dispozici moderní klimatizovaná kabina s nejmodernějším hardwarem a softwarem, který může být napojený na centrálu. Tam vedoucí pracovník může v reálném čase sledovat vývoje sklizně a to, jak co se týče množství, tak i kvality sklízených plodin, a být v přímém kontaktu s obsluhou stroje,“ doplňuje Josef Šmíd ze společnosti Agromex.