Nové trendy udávající směr zemědělství. Nejmodernější technologie, udržitelné zemědělství a urban farming

Nejnovější trendy a technologie se podílejí na zvyšování výnosů a zlepšování kvality plodin či pomáhají zvyšovat kvalitu a bezpečnost obsluhy. Mnoho z nich je podpořeno využitím nejmodernějších technologií, ale důležitým společným jmenovatelem je i udržitelnost.

Technologie, digitalizace a automatizace 

Technologie a automatizace jsou v zemědělství využívány stále více. To umožňuje zemědělcům zvyšovat výnosy a snižovat náklady na produkci. „Na špici vývoje nových moderních technologií v zemědělství jsou traktory a jejich vybavení. Ty kromě vynikajících vlastností samotného stroje s bohatým hardwarem, disponují i chytrými softwarovými řešeními umožňující například spojení traktoru a pracoviště obsluhy přímo s kanceláří. Řídicí pracovník stále ví, kde se traktor pohybuje, s jakou spotřebou pohonných hmot a jak je využitý. To napomáhá k efektivitě plánování další práce,“ říká Viktor Zálešák, produktový manažer kolových traktorů Fendt společnosti Agromex.

Za zmínku stojí také například technologický vývoj u teleskopických manipulátorů německé společnosti Wiedemann, který je přizpůsoben ergonomii, bezpečnosti a pohodlí řidiče. Integrován byl také patentovaný asistenční systém vls (Vertical Lift System), který umožňuje plynulé pracovní procesy a díky poloautomatickým teleskopickým pohybům podporuje obsluhu ve zvládání komplexních pracovních úkonů.

Precision Farming za využití IoT

Precision Farming (precizní zemědělství) je přístup také úzce spojený s používáním nejmodernějších technologií, například IoT. K práci totiž využívá data pro optimalizaci pěstování rostlin, zvyšování výnosů a snižování nákladů. Klíčové je pro něj získání maximálního množství informací o pozemku, složení půdy, mocnosti orniční vrstvy, zásobenosti živinami a další. Sleduje a vyhodnocuje změny jednotlivých hodnot v rámci pozemku. 

Mezi oblasti, kde se nejvíce prosazují smart technologie a IoT patří sledování vlhkosti půdy, teploty či vlhkosti vzduchu, osvětlení a dalších faktorů ovlivňujících růst rostlin. Tyto kategorie sledují senzory, které jsou propojeny s počítačem nebo chytrým zařízením a umožňují zemědělcům sledovat stav svých polí v reálném čase a optimalizovat péči o úrodu. 

Farmer's Hive je kanadský startup, který řeší potřebu okamžitého vzdáleného monitorování zemědělských zařízení, plodin a mikroklimat. Startup vyvíjí senzory založené na IoT technologii pro skleníky, rodinné farmy a pěstitele ovoce. Poskytují cloudové služby, které přímo ukládají data a podrobné metriky měřené těmito senzory. To umožňuje zemědělcům získat přehled o svých zemědělských datech a identifikovat problémové oblasti v reálném čase.

Využití dronů

Drony, malé bezpilotní letouny, dnes pomáhají zemědělcům v mnoha ohledech a jsou velkou perspektivou celého oboru. Umějí nasnímat suchá pole pomocí speciálních senzorů a následně záznamy vyhodnotit.

Pokud je pak třeba, zalijí právě ty části zemědělských ploch, kde je to reálně žádoucí. Navíc jsou schopny pomoci při detekci poruch zemědělských zavlažovacích systémů. Budoucností oboru je skutečnost, že díky analýze velkého množství sesbíraných dat je možné v reálném čase pružně a efektivně reagovat na aktuální stav sucha.

„Drony pomáhají například zemědělcům a lesníkům. Pomocí infračervených kamer a senzorů umějí získat pro zemědělce mnoho cenných informací. Díky nim pak mohou pěstitelé efektivněji obdělávat svá pole. Snímky pořízené z ptačí perspektivy jsou skládány do komplexních map znázorňujících mnoho faktorů od množství světla, které se k rostlinám dostává, až po to, kolik vody je potřeba k optimálnímu výnosu plodin,“ říká Andrej Hronec ze společnosti Audiopro, která se na provoz profesionálních dronů specializuje.

Mohou také pomoci při monitorování škod na polích i lesních porostech, které způsobuje dlouhodobé sucho nebo sledovat vodní zdroje. Kontrolují kvalitu výsevu plodin, monitorují jejich růst; využívají se také pro postřik a hnojení zemědělských ploch a kontrolu provedení těchto činností.

Agroekologie a udržitelné zemědělství 

Stále více zemědělců se zaměřuje na udržitelné zemědělství a snižování zátěže zemědělství pro životní prostředí. Například používáním organických hnojiv, snahou o udržování biodiverzity a minimalizací používání chemických pesticidů a herbicidů.

Pomoci na cestě k nechemickému boji s plevelem by již v blízké budoucnosti mohly také nejmodernější technologie spolu s robotickými zařízeními. Reálnou využitelnost této nové formy ekologického přístupu vyhodnotila studie bonnské univerzity. Základem robota, který by měl být schopen pomoci zemědělcům s bezchemickým bojem proti plevelům, je kamera s vynikajícím rozlišením, systém umělé inteligence se strojovým učením na rozpoznávání rostlin a výkonný laser. Robot se pohybuje sám po poli, rozpoznává plevel a ten pomocí laseru účinně likviduje. 

Zemědělství ve městech 

„Urban farming“, neboli městské farmaření je trend, který se v poslední době dostává do popředí zájmu, a to nejenom ekologicky a udržitelně smýšlejících obyvatel měst, ale také se stále častěji stává tématem diskusí a studií vědců z různých částí světa, kteří zkoumají jeho možnosti a rizika.

„Pěstování ovoce a zeleniny ve městech je zkrátka neopominutelný fakt a například okurky, brambory či hlávkový salát již dosahují ve městech velmi zajímavých výnosů. To je jistě dobrá zpráva pro města, která chtějí přispět ke zvýšení produkce potravin a mít tak přístup k čerstvým a lokálním potravinám,“ uzavírá Viktor Zálešák ze společnosti Agromex.