Aktuální průzkum: automatickou převodovku berou Češi již jako přirozenou věc. A to nejen mladí řidiči

Ještě před pár lety byla automatická převodovka vnímána jako něco, co je vhodné zejména pro začínající či nešikovné řidiče. To se ale s vývojem technologií výrobců automobilů a zvyků řidičů změnilo. Podle aktuálního průzkumu Anytime, který zpracovala výzkumná agentura STEM/MARK, sedm z deseti Čechů nesouhlasí, že automatická převodovka je vhodná jen pro začátečníky.

„S tvrzením, že je automatická převodovka vhodná jen pro začátečníky, rozhodně nesouhlasí 40 % respondentů a 29 % uvedlo, že spíše nesouhlasí. Dalších 9 % uvedlo, že toto neví či na to nemají názor. Výsledky dokazují, že si Češi na automatickou převodovku již zvykli a je brána jako přirozená věc,“ říká Milan Beutl, ředitel českého zastoupení Anytime a dodává: „A není to jen otázka věku. To, že automatickou převodovku vnímá jako běžnou věc mladá generace, není překvapivé. V našem průzkumu to ve věkové kategorii 18-29 let potvrdilo 75 % respondentů. Ale možná je pro někoho překvapivé, že to tak vnímá i starší generace. Jako standardní řešení pro všechny ji vnímá 64 % zástupců ve věkové kategorii 49-60 let.“

Při otázce, zda si lidé myslí, že je automat vhodné řešení pouze pro ženy, odpovědělo 55 % respondentů, že rozhodně nesouhlasí, 22 % pak že spíše nesouhlasí, 8 % nevědělo nebo nemělo názor. Průzkum se věnoval také otázce, jak lidé vnímají úspornost automatické převodovky v městském provozu. Pro 21 % respondentů byla tato otázka složitá a netroufli si odpovědět. 55 % pak uvedlo, že ji vnímají pro provoz ve městě jako úspornější, 24 % uvedlo, že ji jako úspornější nevnímají.