Generace Z dává stále častěji přednost společensky odpovědným firmám. A to z hlediska vlastní spotřeby i výběru zaměstnavatele

Generace Z, i přesto, že vyrostla s chytrými telefony a internetem, je velmi citlivá na sociální a ekonomická témata. Jsou tahounem ekologické dopravy i nákupů a služeb, které jsou přívětivější z hlediska ekologie. Tento pro ně charakteristický green přístup a sociální rozměr praktikují nejen při nákupech a výběru značek pro vlastní spotřebu, ale i při výběru zaměstnavatele.

Generace Z, jak se označují lidé narození mezi lety 1996 až 2010, je v mnoha ohledech specifická. Společné jim jsou kromě věku také technická zdatnost a sociální smýšlení. „Generace Z dává přednost hlavně společensky odpovědným firmám. Lidé narození v tomto období jsou velmi citliví na společenská a ekologická témata. 90 % z nich změnilo své každodenní návyky, aby byly více udržitelné a ekologické. Dle dostupných dat jsou pro ně lákavější firmy a značky, které se aktivně zasazují za řešení sociálních problémů a za udržitelné produkty jsou ochotni zaplatit více,“ říká Karel Kotoun ze společnosti Accenture ČR.  

Využívají zelená sdílená auta

Mladí lidé jsou velkými fanoušky ekologického přístupu v oblasti dopravy, hodně využívají služeb sdílených automobilů. Z nového průzkumu Anytime, který zpracovala výzkumná agentura STEM/MARK vyplývá, že v hlavním městě carsharing využívá 31 % všech obyvatel hlavního města generace Z starších 18 let.

„Mnoho našich uživatelů jsou mladí lidé z generace Z. Nejčastěji je pak motivuje k využití vedle finanční výhodnosti, kdy nemusí platit drahé pořizovací a provozní náklady, ekologický ohled sdílení, a to, že šetří životní prostředí a planetu. My navíc ve své flotile automobilů využíváme hybridní pohony, které dnes představují nejekologičtější variantu s jistotou dojezdu,“ říká Milan Beutl, ředitel českého zastoupení Anytime carsharing.

Preferují lokální značky

Pro generaci Z je velmi důležité, aby měla firma jasně stanovené hodnoty, co se týče místa výroby svých výrobků. Je zde patrný velký příklon k preferování lokálních značek. „Vidíme, že mladí lidé z generace Z jsou velmi vnímaví na skutečnost, že veškerou naši produkci vyrábíme v České republice. Ačkoli jsme jako firma vyrostli na generaci starší, díky trvání na lokální výrobě, spolupráci s mladými výtvarníky a influencery a celkovému otevřenému přístupu jsme schopni oslovovat i mladé. Ti oceňují i náš přístup v oblasti balení do krabic z recyklovaného materiálu či možnost zboží zakoupit úplně bez obalu,“ říká Ruslan Skopal, říká zástupce české značky spodního prádla Styx.

Vybírají si zaměstnání podle zeleného a sociálního klíče

Zaměstnanci generace Z od zaměstnavatele kromě požadavku na kreativní náplň práce vyžadují také, aby nebyl lhostejný k důležitým společenským tématům a ekologii.

„Sledujeme opravdu že mladá generace, označovaná jako Z, má velmi specifické rysy a projevuje se to i ve vztahu k práci a výběru zaměstnavatele. Velkou výhodu u nich mají firmy, kterým není lhostejná společenská odpovědnost. Ekologie je pak pro ně úplný základ, a pokud firma má nadstandardní přístup k recyklaci či redukci uhlíkové stopy, je jim pak mnohem blíže,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.