Parkování v Praze je problematické, vlastní auto je navíc nákladné na pořízení i provoz. Jaké jsou nejčastější nevýhody vlastního vozu dle aktuálního průzkumu?

Mnoho obyvatel hlavního města vlastní vůz má, ale s vlastněním se pojí mnohé nevýhody. Společnost Anytime s agenturou STEM/MARK zjišťovala, jaké jsou největší nevýhody spojené s vlastněním vozu. Pro 69 % Pražanů je největším problémem složité parkování, 54 % odrazují vysoké provozní náklady na pohonné hmoty, údržbu, servis a časově náročná doprava (37 %).

Pražané z několika důvodů raději jezdí po městě městskou hromadnou dopravou, sdílenými automobily, na kole nebo třeba s využitím taxislužby a podobných aplikací. Mají totiž nejčastěji problém se složitým parkováním (69 %). Hlavním problémem jsou přeplněná parkovací místa. Dále pak složité parkovací zóny, ve kterých se často nevyznají a v neposlední řadě také drahé parkování na placených stáních, kde navíc stejně často místo nenajdou. 

„Dalšími překážkami jsou vysoké provozní náklady na pohonné hmoty, údržbu, servis a další (54 %), časově náročná doprava (37 %), vysoké pořizovací náklady automobilu (30 %), neekologičnost (18 %). 13 % dotazovaných se pak bojí krádeže, poškození vozu nebo vandalismu,“ vyplývá to z průzkumu, který pro nás zpracovala agentura STEM/MARK,“ říká Milan Beutl, ředitel společnosti Anytime.

Stále více obyvatel hlavního města také přichází na chuť sdíleným automobilům. Dnes jimi jezdí 17 % obyvatel. V průměru jedna třetina lidí, kteří využívají carsharing, dle průzkumu nepotřebuje mít vlastní auto.