Ve firmách jsou stále populárnější „huddle rooms“ – menší flexibilní místnosti pro ad hoc komunikaci

V kancelářských budovách i moderních prostorech firem napříč segmenty se stále častěji prosazuje nový trend – budování takzvaných „huddle rooms“, komorních místností ideálních pro krátkou, spontánní spolupráci. Neznamená to, že by větším zasedačkám definitivně odzvonilo, ale moderním trendům spolupráce se přizpůsobuje i pracovní infrastruktura. V závislosti na velikosti a potřebách firmy tak můžete najít vedle velké, konvenční konferenční místnosti i několik huddle rooms. Jejich popularitu posiluje i aktuální covidová situace, kdy jsou podporovány zejména jednání v menších týmech.

„Se zvyšováním mobility lidí, kdy mnozí členové týmu mohou spolupracovat na projektu třeba z druhého konce světa, anebo kdekoli v terénu, dochází i k určité atomizaci jednacích prostor. V poslední době je trendem kromě jedné centrální zasedací místnosti dovybavit komunikační a prezentační technikou také některé z tzv. odpočinkových zón, odkud je možné v pohodlí a neformální atmosféře řešit provozní potřeby,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro.

Huddle room je nový trend v pojetí pracovního prostoru, který si získává stále větší oblibu i mezi českými firmami. „Jedná se o malou a flexibilní zasedací místnost pro 3 až 6 osob, která je dobře vybavena technologiemi pro komunikaci a spolupráci. Pracovníci zde mohou rychle a efektivně s kolegy probrat buď na místě, nebo po propojení technologiemi umožňujícími vzdálenou spolupráci, vzniklé pracovní záležitosti, stejně tak ale v soukromí a s podporou technologického zázemí uskutečnit svá plánovaná jednání,“ říká Ondřej Mareček ze společnosti SSI Group.

Co se týče techniky v moderních pracovních prostorech, ta by měla zejména šetřit čas. Zde bychom měli (spolu)pracovat chytře, snadno a efektivně. „Vybavení zasedací místnosti musí vyhovovat různorodým, často protichůdným požadavkům a využívat potenciál daného prostoru, což vyžaduje určité zkušenosti. Je nutné myslet na řadu faktorů – kromě nápaditého a přizpůsobitelného prostředí je žádoucí vytvořit prostor, který bude správně osvětlený, ale bude zde možné využívat i kvalitní projekci sdíleného obsahu. Důležitá je i často opomíjená akustika místnosti, tedy nejen její ozvučení, ale i zvukové odstínění od dalších prostor firmy, což je důležité zejména při projednávání důvěrných firemních informací,“ uzavírá Michal Černý z Audiopro.

 

Inteligentní kamery Huddly

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Inteligentní kamery Huddly

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Inteligentní kamery Huddly

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Inteligentní kamery Huddly

downloadPlná velikost downloadMenší velikost