Stravenky nikoho neoslní, omladit nabídku benefitů mohou služby sdílené ekonomiky

Pandemie zasáhla kromě jiného i do očekávání zaměstnanců v oblasti benefitů. Mění se atraktivita některých benefitů, přibývají nové zajímavé typy. Roste zájem o zdravotní benefity, podporu zaměstnanců při práci z domova, příspěvky na pojištění. Nově se zapojuji služby sdílené ekonomiky, telemedicína nebo donáškové služby.

Jak se změnil pohled na benefity

Podle průzkumu HR Pulse vznikla v důsledku pandemických opatření v oblasti benefitů nová očekávání zaměstnanců, kteří nyní pohlížejí na pracovní proces jiným pohledem. Mezi nejoblíbenějšími benefity nechyběla v posledních letech možnost pracovat z domova nebo příspěvky na sportovní a volnočasové aktivity. Priority se ale poněkud změnily. Práce z domova se pro mnohé stala nutným zlem, uzavření sportovišť, fitness center i kulturních zařízení znemožnilo čerpání příspěvků na sportovní, kulturní a jiné volnočasové aktivity.

„V současné době je trendem racionalizace nabídky benefitů. Firmy se zaměřují na to, co jim aktuálně dává smysl – zjišťují, jaké benefity jsou pro jejich zaměstnance opravdu zajímavé, zohledňují to, že atraktivita benefitů se liší v různých věkových a profesních skupinách. Benefity zaměstnavatelé také šířeji poskytují i v oborech, kde to nebylo tak obvyklé, jako je retail a odměňují zde větší riziko spojené s prací mezi lidmi,“ konstatuje Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Nové benefity z on-line světa

V době pandemie řada firem pružně zareagovala a zaměřila se na to, jak zaměstnancům co nejvíce usnadnit práci z domova nebo každodenní fungování. Někteří zaměstnavatelé začali lidem finančně kompenzovat náklady na vybavení home office, ať už šlo o počítače, zdravé sezení, ergonomické pomůcky, nebo o náklady spojené s čerpáním energií, vody či využíváním internetu. Kromě toho firmy zařadily do online vzdělávacích programů rozvojové aktivity, v nichž si zaměstnanci mohli osvojit digitální dovednosti s obsluhou technologií a různých programů pro práci a setkávání na dálku.

Objevily se tak nové typy benefitů – místo stravenek příspěvky na donáškové stravovací služby, místo příspěvku na sportovní aktivity zase on-line kurzy jógy, fitness programů nebo rehabilitačních cviků. Pro úsporu času přibyla možnost využití asistenta, který může za zaměstnance vyřizovat komunikaci s úřady nebo pomoci zvládat školní povinnosti dětí na distanční výuce. 

Omlazení nabídky benefitů díky sdíleným službám, například carsharingu

Vzrostl také zájem o služební auta nebo parkovací místa, protože lidé nechtěli riskovat nakažení při cestování hromadnými prostředky. Pro firmy je tento benefit ale poměrně finančně náročný, a nejde jen o pořizovací a udržovací náklady na auta. Nové moderní služby sdílené ekonomiky jsou jednou z cest k řešení tohoto problému.

„V době boje o zaměstnance a budování ekologické firemní kultury je využití sdílených vozů zajímavou možností rozšíření nabídky benefitů, atraktivní zejména pro generace nastupující na trh práce, které více zohledňují hlediska udržitelnosti i při volbě zaměstnavatele,“ říká Milan Beutl, ředitel českého zastoupení společnosti Anytime. „Firmy navíc mohou pružně reagovat podle aktuálních podmínek, pokud například potřebují firemní auta jen občas. Zároveň je však možné poskytnout zaměstnancům vozy i pro soukromé účely.“

Využití sdílených aut poskytuje větší pružnost nejen firmám, ale i zaměstnancům, kteří sdílené služební vozy využívají. Zejména v centrech větších měst, která jsou dnes prakticky celá koncipovaná jako placené zóny, je velkou výhodou možnost se sdílenými vozy parkovat zdarma. Navíc odpadají problémy, co s autem, pokud někdo vyrazí večer po práci za kulturou nebo do restaurace – večer prostě sdílený vůz odstaví, kde potřebuje, a ráno využije auto poblíž svého bydliště.

Roste zájem o péči o zdraví

V současné době, kdy se lidé více obávají o své zdraví, roste také zájem o benefity zaměřené tímto směrem. Může jít o zajištění zdravotní péče pro zaměstnance v místě pracoviště či v soukromém zdravotnickém zařízení, příspěvky na nadstandardní péči, zdravotní konzultace, nákup léků nebo výživových doplňků. Z nových typů služeb přibývá využití telemedicíny, kdy mohou lidé konzultovat své zdravotní problémy on-line, a kvalifikovaný odborník jim doporučí následnou odbornou péči. 

Novým hráčem na poli poskytování služeb v oblasti zdraví a telemedicíny je česká společnost Batist Medical. „V minulých týdnech jsme rozšířili služby o tzv. virtuálního lékaře. Jedná se o online systém pro stanovení anamnézy a diagnózy pacienta. Možnosti, jak může proběhnout konzultace s lékařem, jsou různé. Pro jednodušší dotaz elektronická forma, pro složitější otázku telefonát s lékařem, pro ještě specifičtější pak video hovor. A pro ty nejsložitější pak za určitý poplatek objednání návštěvy lékaře až domů. Již nyní sledujeme značný zájem o tuto službu nejen od jednotlivců, ale také z řad firem, kterým není zdravotní stav zaměstnanců lhostejný a které chtějí tuto službu nabídnout jako benefit,“ říká Tomáš Mertlík, ředitel a majitel společnosti Batist Medical.

Jednou z dalších oblastí, na kterou pandemie poukázala, je péče o duševní zdraví zaměstnanců. „Mnoho lidí se v domácí izolaci začalo potýkat s psychickými problémy, bylo pro ně náročné soustředit se s dětmi v jedné domácnosti na práci, navíc zvládnout běžnou péči o ně, případně i o své rodiče. Mnozí se také vyrovnávají se ztrátou blízkých a známých nebo jim pomáhají řešit existenční nouzi. To vše zvyšuje stresovou zátěž a je žádoucí, aby se firmy zabývaly i těmito problémy. Společnost Accenture například vytvořila projekt Mental Health, který pomáhá řešit psychické problémy zaměstnanců za pomoci nejvyspělejších technologií i jejich kolegů. Zahrnuje bezplatné a přísně důvěrné poradenské psychologické služby dostupné všem zaměstnancům i jejich blízkým příbuzným,“ říká Šárka Vránová, HR manažerka společnosti Accenture.

Stravenky stále vedou

I když mnoho firem strukturu nabídky mění, nejčastějším benefitem zůstávají podle údajů pracovního portálu Profesia.cz stravenky, které získává více než 46 % zaměstnanců. V některých oborech je zastoupení tohoto benefitu ještě výrazně vyšší – v bankovnictví 70 %, ve farmaceutickém průmyslu 67 %, v zákaznické podpoře 62 %, ale například ve službách jen 22 %, v dřevozpracujícím průmyslu 20 % a v oblasti cestovního ruchu a gastronomických služeb 17 %. V žebříčku nejčastějších benefitů dále figurují nápoje zdarma (34 %), flexibilní pracovní doba (33 %), home office (30 %) a mobilní telefon pro soukromé účely (29 %).