Zdravotních sester je stále málo, ale zájem o tuto profesi roste

  • Nejvíce chybějí nemocniční sestry
  • Zájem o studium medicínských oborů se oživil
  • Sestrám letos vzrostly mzdy více než jiným profesím, je to však ovlivněno mimořádnými covidovými odměnami

Poslední rok byl pro všechny zdravotníky, a zejména pro zdravotní sestry, velkým zátěžovým testem. Také ale přispěl k opětovnému zvýšení prestiže této profese. Zdravotníci se museli vyrovnat se zcela novou situací, pracovat pod velkou zátěží a v podmínkách ztížených epidemickou situací, mnozí z nich v neustálém kontaktu s lidmi nakaženými covidem. Také se učit za pochodu zcela nové věci, protože zaběhnutý provoz nemocnic i ambulantních oddělení a ordinací pandemie zcela změnila. Jejich nasazení v první linii při zvládání pandemie tak přimělo většinu lidí uvědomit si, jak důležitá je pro ně práce lékařů, ale také zdravotních sester.

Kde je největší nedostatek sester

To, že v ČR chybějí zdravotní sestry, se ví již dlouho. Největší nedostatek je jich v nemocnicích, kde podle údajů z konce března toho roku chybí více než 2 000 sester. Situaci ukázal v plném světle pandemický stav, kdy byl provoz v některých nemocnicích kriticky ohrožen, protože řada zdravotníků onemocněla, byla v karanténě nebo musela pečovat o nemocné v rodině.

„Příčin nedostatku sester je více a mnoho let se řeší. Soudě dle dat z ÚZIS se určitě významně za posledních 10 let zlepšily platové podmínky. Aktuálně je ale největším problémem nedostatek nově nastupujících sester, a to jak ze středních škol, tedy praktických sester, tak všeobecných sester vycházejících z vyšších odborných a vysokých škol,“ říká doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. „Pandemie ukázala význam profese sester a domnívám se, že se také podílela na zvýšeném zájmu uchazečů o studium, které jsme letos zaznamenali. Stát však studium sester zatím nepodporuje jako podporuje studia lékařů a učitelů. Nyní přicházejí konečně silnější ročníky a je nutné je podchytit, za 10–15 let dojde na generační obměnu silných ročníků sester, a zatím není, kdo by je nahradil.“

Zájem o sestry je setrvale vysoký

Zájem o zdravotní sestry již dlouhodobě vysoký, podle současných odhadů jich v našem zdravotnictví pracuje řádově 100 tisíc, ale několik tisíc jich chybí.

„Podle našich statistik je od roku 2016 nabídka volných míst v tomto oboru poměrně vyrovnaná, přičemž nejvyšší byla v roce 2019. Setrvalý je i zájem o nabízené pozice, kdy na nabídku reaguje v průměru 5 zájemců, respektive zájemkyň. Letos je průměrný počet reakcí zatím o něco nižší, konkrétně 3,6, ale to se dá připsat na vrub nestandardní situaci v prvních pěti měsících roku,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Největší nabídka míst pro setry je v Praze, což souvisí s velkou koncentrací fakultních nemocnic i dalších velkých zdravotnických zařízení. Zde reaguje na nabídky také nejvíce zájemců. Vyšší nabídku míst pro zdravotní sestry přes Profesia.cz evidujeme také v krajích Středočeském, Královehradeckém, Karlovarském a Ústeckém.

Sestrám letos vzrostly platy více než jiným profesím

Růst výdělků v posledním roce výrazně ovlivnila pandemie, z hlediska zdravotnictví je potěšující, že zde rostly platy výrazně. Pomineme-li trochu specifickou kategorii lidí v sektoru realit, kde si podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) vydělali o 12,2 % více než v prvním čtvrtletí roku 2020, pak si v posledním roce nejvíce – a to s obrovským náskokem – polepšili zaměstnanci ve zdravotnictví a v sociální péči. Jejich platy meziročně vzrostly o 11,3 %. A největší zásluhu na tom má růst platů zdravotních sester.

„Podle údajů na Platy.cz je aktuálně celkový průměrný plat zdravotních sester včetně bonusů a odměn v ČR 32 204 Kč, medián 30 000 Kč. Z krajů mimo Prahu jsou na tom nejlépe sestry v Jihomoravském kraji, kde průměr zvyšuje Brno, dále pak v krajích Libereckém a Královehradeckém; nejnižší jsou platy v Karlovarském kraji. K celkovému platovému ohodnocení je ale zejména v letošním roce nutné poznamenat jednu důležitou věc – za jejím skokovým růstem stojí i mimořádné bonusy a ohodnocení práce zdravotníků v pandemické situaci,“ dodává Michal Novák.

Zájem o práci sester roste

Práce zdravotních sester je bezesporu náročná – jsou často přetěžovány, pracují přesčas, nezřídka se potýkají s porušováním zákoníku práce, kompetencí, jejich postavení v hierarchickém systému nemocnic je neuspokojivé. Jsou kladeny vysoké nároky na jejich výkon, preciznost, bezchybnost, často jsou kontrolovány, sankcionovány, ale mají málo možností věci ovlivňovat. Proto je nesmírně důležité, že v současné době roste jejich ohodnocení, jak finanční, tak morální. A hlavně zájem o studium tohoto oboru.

„Prestiž práce zdravotních sester vnímáme jako nesmírně důležitý faktor, a proto se ji snažíme zvýšit i oceněním těch nejlepších. Letos pořádáme společně s Českou asociací sester již třináctý ročník soutěže Nej sestřička, do níž zdravotnická zařízení i veřejnost nominovali své favority,“ říká Tomáš Mertlík ze společnosti Batist Medical. „Soutěž je v současné době ve finální fázi, kdy odborná porota vybrala 12 finalistů pro letošní rok, v září budeme znát vítěze. Kromě této popularizační části nám ale jde zejména o ocenění velmi těžké práce, kterou sestřičky odvádějí v dlouhých směnách ve dne, v noci, a to pak dvojnásobně v této těžké covidové době. Celý projekt má i charitativní přesah, pořadatelé ve spolupráci s partnery finančně podpoří vybrané zdravotnické subjekty a organizace poskytující sociální služby po celé ČR.“