Administrativní budova Českého statistického úřadu v Praze prošla rozsáhlou modernizací snižující spotřebu energií o třetinu. Díky EPC režimu je úspora 16 milionů korun zaručena

Ústřední budova Českého statistického úřadu v Praze prošla rozsáhlou proměnou. Výměna pláště, celkové zateplení, modernizace a doplnění technologického zařízení budovy stály 250 milionů korun. ČSÚ za rekonstrukci zaplatí 34 % z celkové sumy. Zbývajících 66 % pokryje dotace EU a smluvně zaručené úspory. Rekonstrukci provedly v režimu EPC společnosti MARHOLD a D-energy. 

Nově zrekonstruovaná administrativní budova ČSÚ na sebe na první pohled upozorní moderním bezúdržbovým pláštěm, který kombinuje obkladové kompozitní desky BOND s keramikou. Pro zajištění špičkových tepelně technických parametrů obálky budovy byly vyměněny všechny otvorové výplně a zatepleny ploché střechy. 

Zásadní modernizací za 127 milionů korun prošlo i technologické zařízení budovy – osvětlení, větrání, vytápění i chlazení. Pro energeticky efektivní provoz jsou využita LED svítidla, rekuperační vzduchotechnické jednotky, systém IRC, vysoce účinné chillery, tepelná čerpadla a fotovoltaika. O plně automatický provoz nových i původních technologií se stará nový systém měření a regulace.

„Investice do úsporných opatření vytvořily kvalitní základ pro komplexní řízení vnitřního prostředí a energeticky efektivní provoz budovy. V následujících osmi letech budeme na tomto základu stavět a v rámci aktivního energetického managementu dohlížet, aby energie v objektu byly spotřebovávány s maximální efektivitou a smluvně zaručených úspor bylo dosaženo,“ říká Eduard Paulík, jednatel společnosti D-energy.

Zakázka byla realizována v režimu EPC (Energy Performance Contracting = energetické služby se zárukou úspor), kdy poskytovatel energetických služeb zajišťuje realizaci celého projektu „na klíč“, a to včetně smluvní garance za správné fungování energeticky úsporných opatření. V tomto případě je smluvní garance poskytována po dobu 8 let a činí 16 milionů korun.