Roste význam agilních metod řízení. Odborníci na tuto problematiku najdou uplatnění nejen v IT či finančním sektoru, ale i ve školství či zdravotnictví

Agilní metody jsou v poslední době stále využívanější. Již zdaleka to není jen záležitostí IT a softwarového vývoje. Mluvíme o agilních firmách, agilním leadershipu, agilních financích či agilním HR. Agilní přístupy se používají ve finančním sektoru, v průmyslu, ve zdravotnictví, nebo i ve školství.

„S tím, jak se svět stává rychlejší, dynamičtější a méně predikovatelným, mění se i styl práce, jak na takové situace firmy reagují. Agilní vlastně znamená rychle se měnící, pružný, reagující na změny. Namísto fixních ročních plánů průběžně reagujeme na zpětnou vazbu a změny bereme jako běžnou součást fungování. Agilní svět nepracuje s jednotlivci, ale staví týmy, které jsou efektivnější na řešení komplexních problémů, a snaží se jim dát větší samostatnost a nechat je se rozhodovat o řešení problémů samostatně,“ říká výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS, Jan Dvořák.

„Jednou z nejznámějších agilních metod je Scrum. Ta se primárně používá pro strategické plánování produktů. Je to metoda týmové spolupráce zaměřená na zákazníka a hodnotu, kterou týmy dodávají v krátkých krocích. Na konci každého krátkého cyklu se zeptají zákazníka na zpětnou vazbu, na základě této interakce naplánují další krok, a tak si v průběhu ověřují, že jdou správným směrem,“ prozrazuje Zuzana Šochová, Certified Scrum Trainer Počítačové školy GOPAS.

Zájem o SCRUM profesionály poroste

Na pochopení agilního fungování a Scrumu se zaměřuje stále více vzdělávacích kurzů. Jejich absolventi jsou stále žádanějšími odborníky napříč sektory. Od IT, průmyslu, bankovnictví až po školství, veřejnou správu nebo zdravotnictví. Na trhu najdou zájemci kurzy, jak pro začátečníky, tak pokročilé certifikované kurzy pro profesionály, kteří si chtějí rozšířit záběr.