Díky rekonstrukci se zámek Protivín vrací zpět k Martinelliho architektuře

Architektonické studio ARCH.IC pracující na rekonstrukci zámku Protivín odhalilo, jakou barvu bude mít zrekonstruovaná fasáda: nová barva fasády bude kombinací šedé a bílé a inspirována je vídeňským architektem Antonem Erhardem Martinellim. Zrenovovaný zámek bude tvořit zázemí pro členy Royal Capital Clubu. V osmnáctém století byly fasády zámku upraveny právě podle návrhů tohoto významného Rakušana a můžeme tedy říci, že svou novou podobou se zámek přibližuje k té, kterou už jednou v minulosti měl. 

„Anton Erhard Martinelli byl knížecím dvorním stavitelem ve službách Schwarzenbergů a velká část jeho projektů pro tento aristokratický rod je spojena právě s jihočeským regionem. Zrealizoval například přestavbu mincovny na zámku Český Krumlov, barokní přestavbu zámku Hluboká, úpravy zámku v Třeboni a dalších. Kromě toho působil ve službách Liechtensteinů, kněžny Althann Pignatelli, rodiny Esterházy i dalších členů předních rakouských aristokratických rodin a v neposlední řadě pracoval i přímo pro císaře Karla VI. Z jeho návrhu vychází i barokní fasáda českobudějovické radnice. Barvou fasády vracíme zámek jeho původnímu baroknímu vzhledu a oslavujeme um a estetiku Martinelliho řešení,“ sdělila vedoucí projektu THE ORB architektka Věra Nagyová a dodala: „K volbě barevné kombinace fasády jsme přistupovali velmi zodpovědně, protože si uvědomujeme, že zámek umístěný v čele protivínského Masarykova náměstí je dominantou města. Věřím, že jde o pozitivní změnu a zámek bude působit elegantněji. V současné době také pracujeme na celkovém konceptu a vzhledu podzámčí, které by samotný zámek mělo doplnit a jasně k němu patřit, přesně tak, jak tomu bylo v minulosti.“ 

"Předchozí červenobílá barevnost fasád protivínského zámku odpovídá úpravě typické pro barokní stavby sedmnáctého století. Dnešní fasáda ale pochází až ze dvacátých let osmnáctého století a v té době se tato barevná kombinace téměř vůbec nepoužívala. Pro knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu ji navrhl vídeňský architekt Martinelli, který projektoval nejen přestavbu zámku, ale i většinu budov předzámčí. Šedo bílá barevnost je přitom pro jeho realizace typická," doplnil historik Martin Šanda, autor výpravné monografie Anton Erhard Martinelli ve schwarzenberských službách.

Práce na fasádách zámku začaly již počátkem podzimu, a to převážně lokálními opravami a očišťováním kamenných prvků. V rámci revitalizace krovu a výměny střešní krytiny byly upraveny vikýře a vyzděny základní části komínů. V současné době práce na fasádách nepokračují kvůli zimnímu období a nízkým teplotám – spustí se ale opět na jaře. 

„Zámek Protivín je jednou z nejvýznamnějších památek jihočeského regionu. V minulosti zde došlo ke ztrátě mnoha cenných originálních konstrukcí a povrchů, a tak je nyní nutné hledat řešení i s pomocí nových materiálů. Při rekonstrukci je zásadní cit pro řešení detailů i umění řemeslné práce. Projektová dokumentace byla s pracovníky památkové péče průběžně konzultována a zohlednila výsledky provedených průzkumů,“ sdělil zástupce z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, který na rekonstrukci dohlíží. 

„V roce 2022 jsme na zámku téměř dokončili tu nejnáročnější část a tou jsou revitalizace a opravy původních konstrukcí. Zde jsme například museli sundat všechny omítky a udělat je zcela nové – přeci jen třicet let nepoužívání se na zámku podepsalo. Za zmínku také stojí výměna pozednice, která byla velmi složitá. Za to patří největší díky všem, co se na stavbě podílejí a starají se o její chod i v této složité době stavebnictví, kdy se některé materiály velmi těžko shánějí. Příští rok už bude o nových prvcích, a hlavně o těch viditelných. Některé části areálu budou, když vše půjde jak má, v příštím roce spuštěny ve zkušebním provozu s tím, že revitalizace dalších částí bude následovat,“ informovala Věra Nagyová.

Zámek Protivín na jihu České republiky sahá svou historií až ke gotickému hradu, který patřil mimo jiné do majetku krále a císaře Karla IV. Nyní se stane prvním z projektu THE ORB prestižního klubu Royal Capital Club, za kterým stojí královské a další významné rodiny ze všech kontinentů světa.