Na trh vstupuje nový edukační program pro investory The Royal Education

Royal Capital Club, investiční platforma, za kterou stojí významné královské rodiny nejen z Jižní Asie, uvádí na trh svůj edukační a filantropický projekt The Royal Education. Ten spolu s projektem The Royal Market vytvoří online platformu spojující vzdělávání investorů a možnost online investování do konkrétních investičních produktů. 

„Pokud je kvalitní vzdělání základním prvkem úspěchu v jakémkoli oboru, platí to o investicích dvojnásob. Proto v rámci Royal Capital Clubu přinášíme na trh promyšlené vzdělání v oboru investování, to vše napříč jednotlivými investičními tématy s důrazem na tradice, ale i na moderní fintech platformy,“ říká Martin Klouček, prezident Royal Capital Club.  

Nabízené kurzy si kladou za cíl kvalitně a efektivně vzdělávat jak začínající investory, tak nabídnout zkušeným investorům další úhly pohledu pro možnou investici. Kurzy pokrývají celou řadu investičních témat a oborů, od základů investování, investic do akcií či komodit, až po pokročilejší témata týkající se opčního obchodování či algotradingu. 

Garantem a poskytovatelem The Royal Education a The Royal Market projektů je investiční skupina Royal Capital Club, která je postavena na základech a zkušenostech malajské královské rodiny a mezinárodní investiční skupiny IC Group. 

Přehled kurzů:

Základy investování

Jedná se o základní kurz, který je ideálním průvodcem ve světě investování. Tento kurz je vhodný jak pro začínající, tak i kvalifikované investory a je zaměřen na všechny tradiční investiční aktiva – akcie, dluhopisy, drahé kovy atd. Cílem tohoto kurzu není naučit klienta do detailu analyzovat jednotlivé společnosti, investiční aktiva nebo vybrané komodity, ale prohloubit chápání investičních a ekonomických souvislostí v návaznosti na tradiční zákonitosti, které zakládající rodiny Royal Capital Club přenáší z generace na generaci.

Komodity

Bez nadsázky jeden z nejkomplexnějších a nejintenzivnějších kurzů na světě. Mimo jiné je zde představena pokročilá carry trade metoda. Na kurz navazují též videa a komentáře týkající se aktuálních zajímavých tržních příležitostí. Účastníci se dozví vše podstatné, od základů po funkční strategii, a získáte kompletní know-how.

Akcie

Akcie jsou tradiční investiční nástroj s dlouholetou tradicí a historicky nejvyššími výnosy. Během kurzu se účastníci naučí analyzovat akcie tak, aby dokázali sestavit jejich portfolio v souladu s vytyčenýmí cíli. Cílem kurzu je představit ucelené know-how, které je nutné pro úspěšné akciové obchodování a investování. A to od základních metod, jako je investování do dividendových aristokratů, až po pokročilé metody, jako např. metoda diskontovaného cashflow. 

Opce

Komplexní kurz zaměřený na základní opční terminologii, rozbor jednotlivých opčních strategií a princip jejich řízení. Jedná se o unikátní kurz, který je veden portfolio managery The Royal Invest Fund. Následná nadstavba je zaměřena na obchodování zemního plynu, ropných produktů a volatility pomocí strategií, její nosnou částí je velmi cenné know how. 

Algotrading

Nadstavbový kurz zaměřený na tzv. algotrading, který je pokročilou metodou obchodování. Jedná se o implementaci a nastavení investičních nástrojů tak, aby se výsledné strategie automatizovaně obchodovaly 24 hodin denně 5 dní v týdnu dle optimalizovaných obchodních pravidel. Kurz je zaměřen na spuštění vlastního automatizovaného obchodního systému, který bude dlouhodobě úspěšný.