Umělá inteligence v bankovnictví a finančním sektoru pomáhá stále častěji při personalizaci produktů, zrychlení procesů nebo posílení bezpečnosti. ChatGPT vše může posunout mnohem dál

Digitalizace byznysu a celé společnosti nabírá obrátky. A umělá inteligence (AI) hraje roli ve stále širším spektru činností a služeb. Postupně je stále více nasazována do výroby, logistických systémů, do systémů pro správu dat a znatelně také do bankovnictví a finančních služeb. Zatím poslední kapitolou je boom možností, které může přinést širší využití ChatGPT a dalších nástrojů založených na velkých jazykových modelech.

„Umělou inteligenci využívají finanční instituce pro širokou škálu analýz, kdy AI umí identifikovat například nové příležitosti pro investice, predikovat trendy a snižovat náklady pomocí využití automatizace některých procesů. Nabízí také zefektivnění služeb zákazníkům, zákaznické podpory, ale i pomoc při ochraně proti podvodům,“ shrnuje Zuzana Stehlíková, expert na digitální finanční služby IC Group.

Zefektivnění interních procesů

Banky a finanční instituce umělou inteligenci častěji používají ke zrychlení analýz a vyřizování žádostí – jedná se například o schvalování žádostí o úvěry, hypotéky či kreditní karty. S využitím AI se mohou instituce zaměřit na automatizaci procesů a snížení času, který je nutný ke zpracování žádostí. Společnost Enova, která poskytuje online finanční služby, například využívá AI a strojové učení k pokročilým finančním analýzám a k hodnocení úvěrů. Startup Ocrolus zase nabízí software pro zpracování dokumentů, který kombinuje strojové učení s ověřením člověkem. Tento software umožňuje podnikům, organizacím a jednotlivcům zvýšit rychlost a přesnost při analýze finančních dokumentů.

Umělou inteligenci mohou používat finanční instituce také k automatizaci dalších procesů při zpracování a klasifikaci různých dokumentů. Pomocí strojového učení a optického rozpoznávání znaků (OCR) může AI rozpoznávat a extrahovat informace z těchto dokumentů a automaticky je převádět na digitální formát. Tato automatizace pak zásadně šetří čas a náklady organizací.“

Personalizované nabídky a využití chatbotů

Finanční instituce AI využívají také stále častěji například při vytváření personalizovaných nabídek. Umělou inteligenci používají k analýze dat o zákazníkovi a umějí mu pak nabídnout lépe produkty a služby na míru. AI totiž umožňuje sledovat a vyhodnocovat chování zákazníků a na základě toho jim nabídnout právě to, co je pravděpodobné, že budou chtít a potřebovat.

Chatboty a virtuální asistenti jsou již běžně využíváni k tomu, že klientům bank poskytují služby zákaznické podpory. V budoucnu se ale očekává výraznější využití. Od zodpovídání základních dotazů jako jsou informace o zůstatcích na účtech, výpisy z účtů, platby a úrokové sazby, přes složitější dotazy a řešení komplexnějších otázek. Mohou například poskytovat informace o úvěrových produktech, hypotékách a investičních nástrojích, či poskytovat jim personalizované rady a doporučení.

Analýzy rizik a příležitostí

Díky umělé inteligenci mohou finanční instituce lépe a přesněji rozhodovat také například o riziku či příležitostech. Mají tak totiž přístup k nepoměrně většímu množství relevantních dat, a to jim umožňuje přijímat informovanější a lepší rozhodnutí.

„Banky mohou také používat umělou inteligenci pro analýzu úvěrových rizik. AI může analyzovat data o zákaznících, jako jsou například příjmy, úvěrová historie a další faktory, aby finanční instituce mohly stanovit úvěrovou kvalifikaci zákazníka a určit riziko spojené s poskytnutím úvěru,“ říká Zuzana Stehlíková, manažerka Royal Digital a specialistka na fintech společnosti IC Group.

AI se také využívá pro prediktivní analýzu. Umělá inteligence může analyzovat data o trhu, makroekonomické faktory, politické a environmentální faktory a další informace, aby banky mohly předpovědět budoucí trendy a události. Tím banky mohou připravit své strategie a plány a minimalizovat rizika.

Ochrana proti podvodům a zajištění bezpečnosti

Umělá inteligence také pomáhá bezpečnostním procesům, které umí eliminovat či snížit nebezpečí podvodů. Umělá inteligence umožňuje institucím ověřovat transakce, posilovat bezpečnost a reagovat na hrozby. U.S. Bank například analyzuje všechna relevantní data o zákaznících prostřednictvím AI, aby tak identifikovala potenciální hrozby a operace praní špinavých peněz.

„Například AI vyhodnocuje podezřelé transakce, které jsou prováděny z nesouvisejících účtů nebo které jsou podezřelé z hlediska částky nebo času provedení transakce, identifikuje neobvyklé chování zákazníků, které může naznačovat, že jsou vystaveni riziku podvodu nebo útoku – například provádění transakcí nebo přihlašování do účtů z neobvyklých míst,“ říká Martin Lojka, expert na umělou inteligenci Accenture ČR.

Chrání také proti kybernetickým útokům. Sleduje síťovou aktivitu a detekuje podezřelé aktivity, jako jsou pokusy o prolomení zabezpečení nebo distribuované útoky typu DoS. AI je zároveň používána k prediktivní analýze dat, aby se identifikovaly potenciální hrozby a zvýšila úroveň ochrany proti útokům. AI také pomáhá v zajištění fyzické bezpečnosti, když analyzuje data z bezpečnostních kamer a identifikuje podezřelé osoby nebo aktivity, které by mohly vést k nebezpečí.

Nástup velkých jazykových modelů

ChatGPT a další nástroje založené na velkých jazykových modelech přinesou do fungování bank a finančních institucí zrychlení využití umělé inteligence.  Mohou pomoci poskytovat ještě personalizovanější a efektivnější služby svým zákazníkům a zároveň také ještě více snižovat pracovní využití lidských zdrojů. To by mělo vést ke zlepšení spokojenosti zákazníků, zvýšení provozní efektivity a snižování nákladů finančních institucí.