Kärcher


Kärcher podpořil Nadační fond Dům Ronalda McDonalda darem v hodnotě 218 tis. Kč

Tisková zpráva | 19.5.2023

Společnost Kärcher je nejen synonymem profesionálního čištění a úklidu, ale také společensky odpovědná firma. A to jak po celém světě, ve všech zemích, kde působí, tak i v ČR. Je aktivní v podpoře celosvětového projektu kulturního sponzoringu, kdy podporuje čištění nejrůznějších světových památek, tak i neziskových organizací a nadačních fondů. Aktuálně Kärcher v České republice daroval nadačnímu fondu Dům Ronalda…

Celá zpráva >


Čištění vodou v průmyslu pomáhá nahrazovat drahou pyrolýzu. Je nejen energeticky méně náročné, ale je i šetrnější ke strojům a přírodě

Tisková zpráva | 13.4.2023

Sílu vody využívá člověk již od starověku. Pomocí vodní energie se poháněly mlýny a zvedala břemena. Voda toho umí mnohem víc, což lze chytře využít v různých segmentech průmyslu. Vodou lze řezat, opracovávat, odstraňovat otřepy, strhávat opláštění, odebírat materiál nebo čistit. Vodní síla je také důležitý obnovitelný zdroj energie. Stále více ji tak využívají firmy v automobilovém průmyslu či ve stavebnictví. Voda…

Celá zpráva >

Některé restaurace stále podceňují čistotu a hygienu. Jsou tak zdravotním rizikem pro zákazníky i zaměstnance

Tisková zpráva | 11.4.2023

S hygienou mají každoročně problémy stovky restaurací z celkového počtu více než 23 tisíc restaurací a hospod. I když velká část věnuje hygieně patřičnou pozornost, stále je zde nemálo těch, kteří vše v pořádku nemají. A to má zásadní rizika na zdraví hostů, posledním příkladem je královehradecká asijská restaurace, kde se salmonelou nakazilo 80 lidí. Mezi nakaženými jsou i zaměstnanci restaurace.

Celá zpráva >


Logistické provozy vyžadují vzhledem k prašnosti či velkému využívání obalových materiálů značné nároky na úklid a čištění

Tisková zpráva | 2.4.2023

Obrovský provoz, velmi často v režimu Just in time, znamená velké nároky na zajištění čistoty v logistických provozech. Obalové materiály nelze uhlídat a často se rozlétnou po logistické hale, prach je zde všudypřítomný, protože provoz je neustálý, a navíc těžké vozíky a zdvihače zanechávají stopy pneumatik na površích provozu. Nejviditelnějším problémem jsou v logistických areálech hrubé nečistoty, jako jsou zbytky…

Celá zpráva >

Obelisk z 13. století př. n. l. byl znečištěn emisemi, výfukovými plyny a zplodiny z komínů. Nyní prošel kompletním čištěním a rekonstrukcí

Tisková zpráva | 28.3.2023

Obelisk na pařížském Place de la Concorde byl vyroben ve 13. století př. n. l. za faraona Ramsese II. Pochází z chrámu v egyptském Luxoru a do Francie byl převezen v 19. století jako dar egyptského místokrále Muhammada Alího francouzskému králi Ludvíku Filipovi. Extrémně komplikovaná přeprava lodí do Francie trvala tři roky.

Celá zpráva >

Všudypřítomný plevel, který hyzdí a poškozuje veřejná prostranství i soukromé pozemky, není nutné ničit chemickou cestu. Nyní je ideální období, kdy zničit plevel v zárodku

Tisková zpráva | 22.3.2023

Likvidace plevele na chodnících, v parcích a zahradách je s příchodem jara důležitým tématem. Jednoduché, a navíc ekologické řešení je také často nejvíce funkční. Používání nebezpečných chemikálií může mít vliv i na znečištění podzemní vody. Nebezpečné látky se pak mohou dostat do lidského organismu, kde mohou poškodit zdraví.

Celá zpráva >

Neuklizené zbytky štěrku, písku a soli ve městech jsou rizikem pro zdraví či poškození majetku

Tisková zpráva | 19.3.2023

Příchod jara a slunečné dny kontrastují s nepořádkem na chodnících a silnicích mnoha tuzemských měst a obcí. V zimě byly totiž použity pro ošetření silnic a chodníků různé posypové materiály, štěrk, písek nebo sůl. A tento nepořádek často nebývá ani na přelomu března a dubna uklizen. Je také stále vidět větší hustota psích exkrementů oproti jiným ročním obdobím. 

Celá zpráva >