19. října proběhne podruhé v ČR den poděkování úklidovým pracovníkům

Čistota a hygiena je důležitým pilířem moderní společnosti, což ještě více umocnila pandemie covid-19. Před lety vznikla iniciativa Thank Your Cleaner Day, jejímž posláním je upozornit na nedocenění pracovníků v úklidových službách. Tato událost má stále větší dosah, v loňském roce se počet zúčastněných zemí rozrostl z 30 na 50. Mezi nimi byla poprvé i Česká republika. Stejně tomu bude i v roce letošním.

Společenská odpovědnost hraje u společnosti Kärcher již po desetiletí významnou roli, ať už se jedná o sponzorské čištění více než 150 památek po celém světě, podporu SOS dětských vesniček nebo výstavbu zelených filtračních systémů pro zásobování pitnou vodou v rozvíjejících se a rozvojových zemích. Součástí této tradice je i podpora „Thank Your Cleaner Day“, jako spoluiniciátor se společnost Kärcher podílí na veřejné propagaci této akce na mezinárodní úrovni již od prvního ročníku. 

„Jsme rádi, že můžeme i letos formou tohoto neformálního setkání se zajímavým programem, občerstvením a dárky alespoň částečně vzdát hold a projevit uznání úklidovým pracovníkům. Jedná se o tvrdě pracující kolegy, kteří svoji práci často vykonávají mimo běžnou pracovní dobu, o večerech, nocích, víkendech. Jejich práce navíc není veřejností vnímána, tak jak by si zasloužila,“ komentuje tuto událost Karolína Jochmanová ze společnosti Kärcher.

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR periodicky sestavuje na základě dotazování obyvatel žebříček povolání podle prestiže. Na spodních příčkách se opakovaně objevují profese jako prodavač/prodavačka, pracovník v zemědělství, pracovník ostrahy, stavební dělník a právě uklízeč/uklízečka.

Slavnostní poděkování nominovaným úklidovým pracovníkům a pracovnicím proběhne kromě České republiky i v dalších 49 zemích ve středu 19. října 2022. Na organizaci a podpoře Thank your cleaner day v ČR se podílejí také organizace IFMA (International Facility Management Association) a CAC (Česká asociace úklidu a čištění).

Více o této inciativě a akci zde.