Města a obce investují do podzimního úklidu listí a dalšího spadu. Pomáhá jim v tom moderní technika

Ve srovnání s obdobím před deseti lety jsou dnes chodníky, stezky pro chodce a cyklisty českých a moravských měst a obcí na podzim v mnohem lepším stavu. Správci majetku investovali do technického vybavení i personálního zajištění a zametají s mnohem větší intenzitou. A díky modernímu vybavení i efektivněji během celého roku. Nejen zima je pro pečlivý úklid chodníků a dalších komunikací klíčová, je třeba odklízet listí nebo spady typu kaštanů. Ty jsou rizikové z hlediska uklouznutí, ale i tlení.

„Podle zákona o ochraně ovzduší jsou města a obce povinny udržovat čistotu veřejných prostranství, včetně odstraňování listí. Je evidentní, že za poslední dekádu v této oblasti udělaly hodně práce. A některé obce, města či městské části se mohou v čistotě rovnat našim západním sousedům,“ říká Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.

Významnou roli v tomto procesu hrají moderní zametací stroje na úklid listí, které jsou schopné rychle a efektivně odstranit listí z chodníků a silnic. Pro čištění dvorů, cest a menších prostranství jsou vhodné ručně vedené zametací stroje, které jsou vysoce ergonomické a snadno se obsluhují. Zametají bezprašně a důkladně.

„Pro větší prostranství jsou pak určeny zametací nástavby na stroje komunální techniky, které dokáží snadno a rychle nasbírat velké množství listí na prostranství chodníků, či stezek pro chodce či v parcích,“ dodává Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.

Kromě toho města a obce také investují do proškolení svých pracovníků, aby byli schopni efektivně tuto moderní techniku využívat. To zahrnuje nejen praktický výcvik, ale také teoretické školení. Dalším důležitým faktorem je koordinace úklidových prací. Správci majetku musí pečlivě plánovat a koordinovat úklidové práce, aby bylo možné co nejefektivněji využít dostupné zdroje a minimalizovat dopad na obyvatele.

Dobrým příkladem mohou být třeba přístupy v Praze 5 a či středočeských Neratovicích, kde synergie funguje na skvělé úrovni a výsledkem jsou celoročně perfektně uklizené chodníky a další komunikace.

V neposlední řadě města a obce také investují do osvěty mezi obyvateli. Důležité je povzbudit obyvatele, aby se také podíleli na udržování čistoty ve svém okolí, například tím, že budou pravidelně hrabat listí ze svých zahrad a chodníků. A v neposlední řadě uklízeli po svých čtyřnohých mazlíčcích i sami po sobě. Často totiž perfektně uklizený park hyzdí u laviček nedopalky, prázdné plechovky či krabice od fast foodu, i když dostatek odpadkových košů je nedaleko.