Zbytky štěrku, písku a soli odhalují po zimě nepořádek ve městech. Nejedná se pouze o nepěkný pohled, ale jde i o rizika pro zdraví či poškození majetku

Konec zimy a příchod jara odhaluje na chodnících a silnicích měst často nepěkné obrázky. V zimě bylo totiž použito pro ošetření silnic a chodníků velké množství posypových materiálů, štěrku, písku a posypové soli. A tento nepořádek často nebývá uklizen. Lidé také v zimním období nemají obecně potřebu ve venkovních prostorech moc uklízet, příkladem je větší hustota psích exkrementů oproti jiným ročním obdobím. 

„V zimním období mají lidé i instituce obecně tendenci venku méně uklízet. Často totiž prší nebo leží sněhová pokrývka, což úklid komplikuje. Sníh mnohdy také skryje, co by jinak bylo vidět. A když pak roztaje, nashromážděný nepořádek spatří světlo světa. Pejskaři v zimě sbírají exkrementy po psech také méně než jindy. A s táním sněhu se opět objevují časem nashromážděné poklady,“ říká Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.

Polétavý prach 

Včasné odklizení zimního posypu výrazně snižuje množství polétavého prachu. Silná automobilová doprava totiž posypové materiály ležící na komunikacích stále více rozmělňuje a víří v ovzduší. Takto rozvířený prach se významně podílí na celkovém množství polétavého prachu v ovzduší, některé údaje říkají, že až z jedné čtvrtiny. Pečlivý jarní úklid pak tento problém výrazně zmírní.

Takzvaný polétavý prach tvoří malé částice různých látek, které jsou tak lehké, že trvá velmi dlouhou dobu, než se usadí. Jedná se o drobné částečky, které lze vidět proti slunci. Polétavý prach je různě velký a také různě těžký, podle toho také trvá rozdílně dlouho, než se jeho částice usadí. Je tvořen většinou sírany, amonnými solemi, uhlíkem, některými kovy, dusičnany, případně i těkavými organickými látkami nebo polyaromatickými uhlovodíky.

Pro lidské zdraví rozhodně není velké množství polétavého prachu ideální. Nejčastěji vyvolává astma a plicní choroby. U starších lidí pak může způsobovat cukrovku, vysoký krevní tlak a různá srdeční onemocnění. Česká republika je podle nedávné studie barcelonského ústavu ISG po Itálii druhou nejpostiženější evropskou zemí, kde se jemný polétavý prach nejvíce podílí na úmrtnosti obyvatel.

Kamínky mohou poškozovat majetek

„Pokud nedojde k včasnému úklidu posypových kamínků, ulice se plní materiálem, který je nebezpečný zejména pro lak automobilů, ale i pro další majetek. Odletující kamínky totiž dokáží poškodit lak na vozidle až do té míry, že se může barva odloupnout na kov a místo začne rezavět. Riziko pak představují i pro čelní skla automobilů,“ upozorňuje Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.

Ať už se jedná o jarní úklid městských či obecních komunikací nebo firemních či soukromých prostor, vše se odvíjí od strategického a systematického přístupu k úklidu. Ten začíná u venkovních prostor a neocenitelnými pomocníky mohou být profesionální zametací stroje, komunální nosiče nástaveb nebo komunální zametací stroje.

Čištění po zimě, ilustrační

downloadPlná velikost downloadMenší velikost