Oaks Prague investuje nejen do golfového areálu, ale také modernizuje polní a lesní cesty v okolí. Rekonstruuje i zámek z 19. století

Oaks Prague není jenom uzavřený komplex okolo moderního golfového hřiště u Nebřenic. Developer projektu, společnost Arendon, si dal za cíl tuto lokalitu nejen zmodernizovat, ale také přispět k záchraně kulturních památek, kultivaci přírodních zdrojů a zpříjemnění okolí pro návštěvníky a obyvatele Oaks Prague i pro všechny sousedy z okolních měst a obcí, kteří zde budou chtít trávit volný čas. Samozřejmostí je také udržitelnost a  espekt k přírodě, které jsou hlavními pilíři společnosti.

Přírodní stezky v okolí Nebřenic

V okolí Oaks Prague najdete kilometry stezek, které lze využít pro vycházky, běhání či pro jízdu na kole nebo na koni. Širší síť pěšin a cest nabízí pestrou paletu krátkých i delších tras, po nichž se může kdokoliv ze široké veřejnosti vydat, aniž by musel překročit hlavní silnice. Developer systematicky pracuje na zprůchodnění a zprůjezdnění těchto lesních a polních cest v okolí Nebřenic. Například letos se povedlo vysekat a pročistit průchod po žluté turistické značce v bezprostřední blízkosti pramene Botiče, která byla velmi zanedbaná, nebo provést propojení mezi cestou spojující Chomutovice a Křížkový Újezdec, kde byla vytvořena nová stezka skrz nově vysázený porost. Celkem jsou v současnosti schůdné či sjízdné přibližně 4 km stezek, v příštím roce chce Arendon upravit a zprůchodnit dalších 5–7 km. A v následujících letech vybudovat zbrusu nové cyklostezky.

„Většina těchto stezek prochází po obecních cestách. Na jejich zprůchodnění intenzivně spolupracujeme s okolními obcemi. Bez jejich podpory by celá realizace nemohla proběhnout a rádi bychom jim proto poděkovali za spolupráci a součinnost. Chceme upozornit na jednu cestu, která vede skrz les a protíná golfové hřiště. V tomto místě přechodu, tedy mezi jamkou 10 a 11, je však možné bezpečně projít golfovým hřištěm a přejít na druhou stranu cesty, která je dále napojena na systém lesních cest v okolí. Chtěli bychom také uvést na pravou míru informace, že golfové hřiště je určené pouze pro hráče a volný pohyb jiných osob je na něm zakázán. Pohyb se snažíme směřovat na cesty, které jsou pro pěší bezpečné,” popisuje Kateřina Poláková, Marketing & Sales Director společnosti Arendon.

Rekonstrukce zámečku, infrastruktury a nová školka

Zámek v Nebřenicích byl postaven začátkem 19. století jako lovecký zámeček pro rodinu von Schüttelsberg. Desítky let tato památka chátrala a hrozila jí demolice. Zámek přešel do majetku společnosti Arendon a začala velmi náročná rekonstrukce celého objektu. Ten se dočkal ze dvou třetin nového podsklepení, osazení nových špaletových oken, nové střechy a fasády s ozdobnými prvky. Nyní developer intenzivně pracuje na renovaci interiéru. Samozřejmostí a součástí celého projektu je také rekultivace a modernizace dalších částí obce Nebřenice. V rámci projektu došlo například k přeložce komunikace III. třídy, která nyní odpovídá provozu. Dále došlo k vybudování nové technické infrastruktury, na kterou jsou napojeni i stávající obyvatelé Nebřenic. Začátkem příštího roku zahájí Arendon také výstavbu soukromé mateřské školy pro 40 dětí. 

Udržitelnost a respekt k přírodě

Veškeré aktivity v Oaks Prague a jeho okolí probíhají s respektem k přírodě. Golfové hřiště PGA National Czech Republic má udržitelnost jako jednu z priorit své strategie. To se projevuje implementací celé řady působivých iniciativ v rámci programu pro udržitelnost GEO’s Oncourse, které jsou zaměřené na zvýšení biodiverzity, podporu udržitelnosti trávníku, předcházení znečištění, snížení spotřeby energie a recyklace všech materiálů. PGA National Czech Republic spravuje půdu o celkové rozloze 104 hektarů. Při realizaci golfového hřiště došlo například k revitalizaci několika rybníků, vytvoření mokřadu a biotopů, a tím zajištění vhodného prostředí i pro chráněné druhy zvířat. Právě proto se k otázkám udržitelnosti staví čelem a aktivně hledá vhodná řešení, která pozitivně ovlivní jak místní komunitu, tak i další zúčastněné strany. Tým údržby hřiště přidal 23,15 hektaru přirozeného porostu, aby zajistil ničím nerušené prostředí a docílil tak 76 % plochy podporující biodiverzitu.

Právě rozšíření přirozeného prostředí a omezení udržovaného travnatého povrchu přispělo k celkové udržitelnosti. Umožnilo snížit jak množství používaných hnojiv a chemických látek, tak i spotřebu vody a energie na zavlažování, a to díky menší ploše obhospodařovaného travnatého povrchu. Mezi priority patří i přizpůsobení golfového trávníku místnímu podnebí a půdě, a tím i snižování množství umělých látek potřebných k zajištění hustého a zdravého porostu. Dále navrácení původního rázu plochám, které nejsou využívány ke hře, což zároveň pomáhá snižovat spotřebu energie díky nižší potřebě zavlažování, ale také snižuje náklady na palivo do strojů potřebných k údržbě hřiště. Dalším přínosem je šetrné zavlažování golfového hřiště, které zajišťuje ze 100 % voda zachycovaná v retenčních nádržích.