Jaké jsou nejčastější chyby při užívání léků?

Ať již užíváte léky na předpis na krátkodobé zdravotní potíže či máte předepsanou medikaci na delší dobu, je důležité je užívat dle lékařského předpisu. To znamená ve správném množství a zároveň v řádné kombinaci. Nedodržení pokynů lékaře a příbalového letáku může přispět ke zhoršení zdravotního stavu a selhání léčby. 

Zapomínání tabletek

Asi nejčastější chybou při užívání léků je zapomětlivost. Dokazuje to i nedávný průzkum mezi pacienty s kardiovaskulárními onemocněními. Ten ukazuje, že 44 % pacientů na své léky zapomíná, 8 % pak poměrně často. Zatímco lidé nad 65 let na pravidelné braní léků téměř nezapomínají, lidé do 45 let tak činí daleko častěji.

„Tím si ovšem mohou založit na zbytečné potíže do budoucna. Pravidelné užívání léků je stejně důležité jako další lékařem doporučená léčebná opatření a jejich dodržování může výrazně snížit riziko infarktu nebo mrtvice u pacientů s vysokým tlakem nebo vysokou hladinou cholesterolu,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě a dodává: „Zaveďte pravidelné denní rituály a zařaďte mezi ně užívání léků. Mějte o svých lécích přehled. Na viditelné místo si umístěte připravený seznam svých léků s dávkováním nebo používejte dávkovací krabičky dostupné v lékárnách. Pokud můžete, využijte moderní technologie jako jsou různé aplikace, které vás na užívání léků upozorní.“

Nedokončení medikace

Velmi běžným nešvarem je také nedobrání všech předepsaných léků. Jakmile se pacientovi udělá lépe a nemá příznaky nemoci, tak často nedokončí předepsané užívání léků. Bakterie, které způsobily onemocnění, ale mohou v organismu stále přetrvávat a předčasné ukončení užívání léků může způsobit problém. Například může vést k relapsu onemocnění. A často i s horšími příznaky. U všech léků, které berete je proto důležité probrat se svým lékařem celkový léčebný plán a informovat se o všech rizicích, která jsou spojená s nedodržením medikace.

Užívání více léků, než je zdrávo

Mnohdy lidé chodí kromě svého praktického lékaře i k dalším specialistům. A tím může dojít i k situaci, že pacient obdrží více léků, které jsou buď s podobným složením nebo jejich účinky ve vzájemném rozporu. Je důležité se proto o všech lécích, které berete poradit se svým praktickým lékařem.

„Například pacienti trpící hypertenzí by měli svého praktického lékaře a všechny ambulantní specialisty vždy a přesně informovat, jaké léky užívají. Tím se výrazně sníží riziko předávkování, pokud by více lékařů předepsalo lék s podobným účinkem. Nebezpečné také mohou být některé kombinace léků na snížení hladiny cholesterolu v krvi a některých antibiotik, které mohou vést k poškození svalových buněk,“ konstatuje prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

Špatné skladování

Důležité je i skladování léků. Nutné je číst příbalové letáky, které přesně popisují, jak medikaci uchovávat.  Ideální je většinou pokojová teplota. Obvyklé teploty na skladování bývají často mezi 25 a 30 °C, případně pokud jde o léky, které mají být v chladničce tak je to 2–8 °C. Pokud máte doma medikamenty pro občasné užití (léky na bolest, alergie), tak je nutné sledovat jejich expiraci. Mnohdy je máme doma i několik let. Prošlé léky by se měly pak místo vyhazování do koše, odevzdávat zpět do lékárny. Nejvíce si dávejte pozor na mastičky a léky, které jsou pro vás namíchané přímo v lékárně. Ty často mají velmi krátkou dobu užití.

O prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte více na stránkách projektu www.srdcevhlave.cz. Projekt se snaží zlepšit informovanost ohledně rizik spojených s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem či nedodržováním předepsaného léčebného schématu.