Lidé často užívají více léků, než je „zdrávo“

Nesprávné užívání léků přináší zbytečné komplikace.

Onemocnění srdce a cév jsou často u starších pacientů provázeny dalšími chronickými nemocemi, a tedy častými návštěvami různých lékařů.  Může se proto stát, že pacienti dostanou od svých lékařů lék na stejnou chorobu. V případě většiny léků na onemocnění srdce a cév tak může snadno dojít k předávkování, a dokonce ohrožení života. Nespotřebované léky skončí v lepším případě zpět v lékárně, v horším na skládce. 

Komunikace lékaře s pacientem a postupné zavádění moderních informačních systémů by mělo tyto rizika výrazně snížit. Rovněž snížení počtu užívaných tablet předepisováním tzv. fixních kombinací by mělo zlepšit spolupráci pacienta s lékařem a úspěšné zvládání onemocnění srdce a cév.

Několik lékařů několik „pilulek“

Často lidé chodí kromě svého praktického lékaře i k dalším specialistům. A tím může dojít i k situaci, že pacient obdrží více léků s podobným složením. Mnohdy tak mohou zbytečně brát pilulky, které vlastně ani nepotřebují. Je důležité se proto o všech lécích, které berete poradit se svým praktickým lékařem.

„Pacienti trpící hypertenzí by měli svého praktického lékaře a všechny ambulantní specialisty vždy a přesně informovat, jaké léky užívají. Tím se výrazně sníží riziko předávkování, pokud by více lékařů předepsalo lék s podobným účinkem,“ konstatuje prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě a dodává: „Právě u vysokého krevního tlaku mohou být následky nesprávného užívání léků velmi nepříjemné, a dokonce život ohrožující.

Plýtvání léky stojí peníze nás všechny

Dalším důsledkem nadměrného předepisování léků je velké množství léků, které se nespotřebují.
Podle průzkumu SÚKL pacienti nevyužijí a vrátí do lékáren zpět léčiva za více než miliardu korun v úctyhodném objemu téměř 200 tun. Kolik ovšem méně zodpovědní pacienti vyhodí do odpadu, můžeme jen odhadovat. Nejspíše jsou to léky v ceně 500 milionů. Chemické látky obsažené v lécích se tak dostávají do přírody a v případě antibiotik nebo hormonálních přípravků do budoucna ohrožují i zdravé lidi. Navíc likvidace nespotřebovaných léků je náročný proces, který se provádí ve specializovaných spalovnách, zaručujících ekologickou likvidaci. Protože se podle zákona jedná o nebezpečný odpad je tento proces i poměrně administrativně a finančně náročný.

Řešení přinesou moderní technologie a fixní kombinace

K řešení situace by vedle upřímnosti pacienta vůči svému lékaři mohl pomoci takzvaný lékový záznam.  Systém, kam budou lékaři zaznamenávat předepsané léky svému pacientovi a s jeho svolením do něj nahlížet, aby se zamezilo jak nevhodným kombinacím léků, tak i vícenásobnému předepsání léku na tutéž chorobu. Lékař nebo lékárník pak může kombinaci předepsaných léků vhodně upravit nebo některé léky nevydat.

„Další možností je snížení počtu užívaných tabletek obecně. Tím se budou, zejména starší pacienti ve svých lécích lépe orientovat a zamezí se nedorozuměním mezi pacientem a jeho lékaři. Na zvýšený krevní tlak se často používá kombinace dvou či tří léků, obvykle k tomu bývá i lék na snížení hladiny cholesterolu. Pokud se podaří obě onemocnění vyřešit jednou tabletkou, pacientům, kteří často užívají ještě další jeden až dva léky, se tím orientace ve svých lécích výrazně zjednoduší,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

Více informací o prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte na stránkách projektu Srdce v hlavě www.srdcevhlave.cz.