Pacienti s více rizikovými faktory zpravidla užívají více léků současně. Na některé však občas zapomínají nebo je neberou pravidelně

Vysoká hladina cholesterolu a krevního tlaku patří k nejzávažnějším rizikovým faktorům srdečně cévních chorob, které jsou nejčastější příčinou úmrtí. Vysoký krevní tlak (hypertenze) a hladina cholesterolu jsou rizikové faktory, které nebolí, ale dokáží tiše zabíjet. Hypertenze trápí okolo 40 % populace, ale jen polovina dotčených má vysoký tlak pod kontrolou.

Přitom jim v porovnání se zdravým člověkem hrozí až dvojnásobné riziko infarktu myokardu. A pokud k tomu mají ještě vysokou hladinu „zlého“ cholesterolu, je riziko dokonce šestinásobné. Bohužel, pacientů s kombinací těchto dvou onemocnění je většina. Jenže ne všichni se léčí, nebo předepsanou léčbu dodržují.

Vynechávat užívání léků může být zdraví nebezpečné

Problém je v tom, že pacienti s více rizikovými faktory zpravidla užívají více léků současně. Běžně se proto stává, že si tablety nevezmou včas nebo na některou z nich zapomenou.

„Pacientům podáváme účinné, sofistikované a prověřené léky, ale oni je často neužívají. Účinkuje však jen ten lék, který je užit. Možná to vypadá jako až taková legrační myšlenka, jenže někteří pacienti se spokojí s tím, že navštívili lékaře, který je zkontroloval, a předepsal jim léky. Oni je ale vezmou sem tam někdy. A to rozhodně nevede k dosažení požadovaných hodnot krevního tlaku a cholesterolu,“ říká prof. MUDr. Richard Češka, garant projektu Srdce v hlavě.

Fixní kombinace – když méně znamená více

Takzvané fixní kombinace léků významně snížily rizika kardiovaskulárních příhod v prvním roce léčby 
o 21 %. Ještě významnější byl vliv fixních kombinací u osob, které již některým kardiovaskulárním onemocněním trpí. Tam došlo ke snížení kardiovaskulárního rizika o 56 %.

„Je to tabletka 2 v 1, nebo 3 v 1 – stejně, jako se dnes dávají do pračky tablety, které jsou současně aviváží, mají čisticí účinek a chrání barvu. Fixní kombinace tedy znamená, že v jediné tabletě je několik léčivých látek,“ vysvětluje prof. MUDr. Richard Češka, garant projektu Srdce v hlavě

O možnosti užívání fixních kombinací je ovšem nezbytné poradit se s ošetřujícím lékařem a řídit se jeho doporučením. Vždy je ale třeba myslet na to, že nedílnou součástí léčby onemocnění srdce a cév jsou změny životního stylu a stravy.

O prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte více na stránkách projektu www.srdcevhlave.cz. Projekt se snaží zlepšit informovanost ohledně rizik spojených s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem či nedodržováním předepsaného léčebného schématu.

Ilustrační foto, léky, www.srdcevhlave.cz

downloadPlná velikost downloadMenší velikost