Proč pacienti nedodržují předepsanou léčbu při onemocnění srdce?

Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově hlavní příčinou předčasného úmrtí. Nemoci srdce postihují muže i ženy, ze všech úmrtí ve věku do 75 let v Evropě jsou kardiovaskulární onemocnění odpovědna za 43 % případů u mužů a 55 % u žen. Nemoci srdce jsou také jednou z nejčastějších příčin invalidity a podstatně přispívají k neustálému zvyšování nákladů na zdravotní péči. Prevence je velmi důležitá, navíc také dobře funguje – vede ke snížení úmrtí až o 50 %.

„Hlavní příčinou všech kardiovaskulárních onemocnění je ateroskleróza, tj. ukládání tukových látek ve stěnách tepen, které vede k jejich postupnému zužovaní a následné nedokrevnosti (ischémii) různých orgánů. Některé rizikové faktory aterosklerózy ovlivnit nemůžeme, například genetickou dispozici, věk nebo pohlaví. Proto se v prevenci kardiovaskulárních chorob musíme zaměřit na faktory ovlivnitelné,“ říká prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Hlavními ovlivnitelnými faktory aterosklerózy jsou kouření, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka (diabetes mellitus), vysoký krevní tlak (hypertenze), fyzická neaktivita a obezita. Řadu faktorů mohou pacienti ovlivnit změnou životního stylu. Je rovněž nezbytné důsledně dodržovat pokyny lékaře. Bohužel toto je stále velký problém. Příčin, proč pacienti nedodržují léčbu, může být několik. Nízké vzdělání, nedostatečná důvěra v lékaře i léčbu obecně, psychické problémy, stres a zejména nepochopení nutnosti léčby a nízká motivace ke změně chování. Velkou roli hraje předepsaná léčba – složitost denního dávkování, počet tablet, které pacient musí denně užívat. Navíc onemocnění srdce a cév nebolí a pacient může nabýt mylného dojmu, že se nemusí léčit. Určitý vliv na užívání předepsané léčby může mít také osoba lékaře, který v danou chvíli nemusí mít z různých důvodů dostatek pochopení nebo času na jednotlivé pacienty. 

Jak by měla probíhat komunikace mezi pacientem a lékařem?

Lékař by měl vždy poskytnout pacientovi informace o rizicích onemocnění a potřebě léčby, případně mu dále poskytnou relevantní zdroje těchto informací. Měl by dbát na adekvátní kontroly pacienta – nejen dodržování farmakologické léčby, ale i režimových opatření. Tam, kde je to žádoucí, by měl pacientovi nasadit léčbu pomocí fixních kombinací, a usnadnit tím dodržování léčby. Je dobré, aby informoval pacienta o průběhu léčby, možných překážkách v dodržování léčby a o jeho úspěších. 

„Pacient by měl převzít zodpovědnost za svůj zdravotní stav, o svou léčbu se zajímat a aktivně se na ní podílet – nejen zavedením a dodržováním režimových opatření, případně pravidelným užíváním předepsané léčby a pravidelným měřením tlaku. Pacient by měl dále chodit na pravidelné kontroly a být ke svému lékaři maximálně upřímný, tzn. informovat ho o svém skutečném zdravotním stavu a nic nezamlčovat,“ doplňuje prof. MUDr. Richard Češka, CSc. 

Moderní řešení léčby – fixní kombinace (léky 2v1 nebo 3v1) – usnadňují pacientům léčbu a zajistí vyšší adherenci

Pacienti s více rizikovými faktory zpravidla užívají více léků současně. Snadno se proto může stát, že si tablety nevezmou včas nebo na některou z nich zapomenou. I občasné zapomínání je přitom pro zdraví nebezpečné, protože kompenzace jejich onemocnění není v tu chvíli, a někdy i dlouhodobě, dostatečná.  

Moderní řešení pro řadu pacientů představují tzv. fixní kombinace. Jde o léky obsahující více účinných látek najednou. Jedna tableta tak nahradí 2 nebo 3 léky, které užívali doposud. Riziko, že na některý ze svých léků zapomenou, se tímto podstatně sníží. Fixní kombinace léčbu zjednodušují a nabízejí větší komfort při užívání léčiv.

Tento moderní způsob léčby však není vhodný pro každého pacienta. O možnosti užívání fixních kombinací je nezbytné se poradit s ošetřujícím lékařem a řídit se jeho doporučením.  Výhodou fixních kombinací je, že nemocný užívá méně tablet, lépe a snáze se mu tudíž dodržuje léčebný režim a díky tomu dosahuje lepších cílových hodnot krevního tlaku i cholesterolu.

 

Více informací na www.srdcevhlave.cz