Velká část lidí s hypertenzí není správně diagnostikována. K monitorování a léčbě vysokého tlaku mohou pomoci běžně používané technologie, došel k závěru tým vědců a lékařů z Milána

Vysoký krevní tlak můžete mít pod kontrolou za pomoci moderních technologií. Vědci z Milána došli k závěru, že optimální měření krevního tlaku je třeba provádět průběžně a podle toho správně dávkovat léky. Zjistili, že běžně používané komunikační technologie mohou sloužit i k monitoringu krevního tlaku a přispívat k jeho správné léčbě. Spolupráce s lékařem tak dostává nový rozměr a technologie mohou chránit zdraví a životy pacientů.

„Nemoci srdce a cév jsou celosvětově hlavní příčinou předčasných úmrtí. K základním rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod patří vysoká hladina cholesterolu a vysoký krevní tlak. Například riziko infarktu u osob s vysokým krevním tlakem, tzv. hypertenzí, bývá až dvojnásobně vyšší než u zdravé populace,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček, jeden z garantů projektu Srdce v hlavě.

Zajímavé závěry lékařů a vědců z Milána

Ideální kontrola vysokého krevního tlaku však stále zůstává pro lékaře do značné míry nesplněnou výzvou. Skupina lékařů a vědců z kliniky a univerzity v Miláně se zabývala problematikou správného měření vysokého tlaku detailněji a ve své studii došla k zajímavým závěrům.

Přes pokrok v technice měření krevního tlaku a dostupnost účinných a bezpečných léků na vysoký tlak se u velkého počtu pacientů nemoc nepodchytí včas, nejsou včas a správně diagnostikováni. Na druhé straně nemá významná část pacientů, kteří užívají léky na vysoký krevní tlak svůj krevní tlak dostatečně pod kontrolu. Není tedy divu, že hypertenze je stále významnou příčinou kardiovaskulárních onemocnění, úmrtí nebo invalidity, a to i v rozvinutých zemích.

Pozor na syndrom bílého pláště

„Samotné hodnoty krevního tlaku naměřené při návštěvě lékaře totiž nedokážou identifikovat významný počet pacientů, jejichž krevní tlak je ve skutečnosti odlišný.  Jsou to pacienti s takzvaným syndromem bílého pláště, pacienti s maskovanou ranní nebo noční hypertenzí, stejně jako pacienti s nadměrným kolísáním tlaku během dne. Tak bohužel lékař často nedostává správnou charakteristiku jejich individuálního rizika kardiovaskulární příhody,“ upozorňuje prof. MUDr. Miroslav Souček, jeden z garantů projektu Srdce v hlavě.

Jedinou cestou, jak správně diagnostikovat vysoký krevní tlak, je podle italských vědců jeho monitorování v průběhu celých 24 hodin. Kompletní obrázek získaný prostřednictvím důsledného monitoringu krevního tlaku umožní lékaři dosáhnout zlepšení kontroly hypertenze u léčených pacientů. Následně může dojít k individuální úpravě a zjednodušení léčebných režimů, včetně účinnějšího výběru, dávkování léků a jejich kombinací.

Komunikace mezi pacientem a lékařem

Aktivní zapojení pacientů a lékařů do řízení a monitoringu krevního tlaku je možné nejen prostřednictvím specializovaných přístrojů, ale i medicínských aplikací, které poskytují moderní komunikační technologie. Pokud by se podařilo propojit běžně užívané chytré technologie se správným vyhodnocením získaných dat lékařem, řadě pacientům by se léčba vysokého krevního tlaku zefektivnila. Monitorování vysokého krevního tlaku pomocí správného využití moderních technologií, vylepšená spolupráce mezi pacientem a lékařem a zjednodušený léčebný režim s jedinou pilulkou, mají potenciál zlepšit adherenci k léčbě. Díky tomuto přístupu je možné zajistit u pacientů rychlou a trvalou kontrolu krevního tlaku a předejít tak možným kardiovaskulárním příhodám.

O prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se více dozvíte na stránkách projektu Srdce v hlavě www.srdcevhlave.cz.