Vysoký krevní tlak trápí až polovinu mužů ve středním věku

Výskyt vysokého krevního tlaku u obyvatel České republiky je stále velmi vysoký. Přitom hypertenze způsobuje řadu nebezpečných onemocnění kardiovaskulární soustavy. Studie provedená na vzorku celé populace prokázala vysoký krevní tlak u poloviny mužů ve věku mezi 35 a 45 lety. Ve vyšších věkových kategoriích se hypertenze vyskytuje až u tří čtvrtin mužů.  U žen dochází k nárůstu hodnot krevního tlaku zejména v období po menopauze, přičemž více jak 50 % žen má, na rozdíl od mužů, hypertenzi až ve věku 55–64 let.

Vysoký krevní tlak je častý rizikový faktor, který přispívá ke vzniku onemocnění srdce a cév jako je infarktu myokardu, ischemická choroby srdeční nebo mozková mrtvice. Dále může způsobit selhání ledvin, periferní cévní onemocnění nebo poškození sítnice a poruchy zraku.

„Často zejména proto, že vysoký tlak nebolí a jeho příznaky mohou být pro pacienta dlouho nepovšimnuty. Přitom v České republice se vysoký krevní tlak objevuje u 40 % obyvatel ve věku 25 až 64 let a více než 70 % u obyvatel mezi 55 až 64 roky,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

Vysoký tlak ročně způsobí až 6 % všech úmrtí ve světě

Údaje z běžných zdravotních statistik totiž poskytují pouze informace o pacientech s již diagnostikovaným onemocněním. Pro skutečné hodnocení zdravotního stavu všech obyvatel jsou potřebné takové studie, které zahrnou do zkoumání i „zdravou“ část obyvatelstva. Právě taková studie proběhla v České republice pod názvem EHES.

Údaje o obecném zdravotním stavu obyvatel a výskytu rizikových faktorů jsou velmi užitečné a nepostradatelné pro vznik nejrůznějších preventivních programů a vytváření zdravotních strategií. V případě hypertenze zejména proto, že podle statistik celosvětově způsobuje až 6 % všech úmrtí.

Lidé s vyšším vzděláním mají větší tendence k nemocem oběhové soustavy

Studie EHES mimo jiné ukázala, že výskyt rizikových faktorů onemocnění srdce a cév je u obyvatel České republiky stále velmi vysoký. Tento stav rizikových faktorů jako je vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cukru a cholesterolu v krvi nebo nadváha z velké části odráží životní styl obyvatel, zejména nevhodné stravovací návyky a nedostatečnou fyzickou aktivitu. Dalším zajímavým faktorem ze studie je, že lidé s nižším socioekonomickým statutem (vzdělání, příjem) jsou více náchylní ke vzniku nemocí oběhové soustavy než osoby s vyšší socioekonomickou pozicí.

Vysoký krevní tlak trápí více muže 

Ve studii EHES byla hypertenze zjištěna u 47 % mužů a 26 % žen. U mužů byl celkově zjištěn vyšší výskyt hypertenze než u žen, a to ve všech věkových skupinách.

„Bohužel již ve věkové kategorii 35–45 let měla polovina mužů naměřený vysoký krevní tlak nebo zvýšený krevní tlak, ve starších věkových skupinách byl tento rizikový faktor zjištěn u 75 % mužů. U žen dochází k nárůstu hodnot krevního tlaku zejména v období po menopauze, přičemž více jak 50 % žen má, na rozdíl od mužů, hypertenzi až ve věku 55–64 let,“ upozorňuje prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

Přes všechna tato zjištění se celková úmrtnost na nemoci oběhové soustavy v České republice za posledních 25 let výrazně snížila, což je mimo jiné výsledek moderní diagnostiky a terapie vysokého krevního tlaku.

O prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte více na stránkách projektu www.srdcevhlave.cz. Projekt se snaží zlepšit informovanost ohledně rizik spojených s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem či nedodržováním předepsaného léčebného schématu.

Ilustrační foto, Srdce v hlavě

downloadPlná velikost downloadMenší velikost