Lidský faktor je v integrovaném facility managementu základ. Usměvavou recepční stroj ve všech směrech nenahradí

Digitalizace, automatizace a přijímání moderních technologií jsou patrné ve všech moderních budovách. Aby vše fungovalo hladce, recepční tu ale být musí. Navíc usměvavou recepční stroj ve všech směrech nenahradí. A stejné to je například s ostrahou.

Dobrým příkladem technologií, které před nedávnem ohlásily nástup zejména do kancelářských budov, jsou takzvané online recepce. Tedy samoobslužné recepční systémy, které zajišťují odbavení a bezpečný příchod a odchod zaměstnanců i návštěv. Jedná se zajisté o aktuální trend v oboru, ale zatím ne vždy a všude aplikovatelný. Tak například z praxe víme, že když u čistě online recepcí, kde není lidská obsluha, dojde k nějakému problému, který je třeba řešit a není zanesen do logaritmických funkcí „škatule“, je zde lidský faktor jako asistence nezbytný. Už jen v podobě servisu, vzdálené obsluhy atd. 

„Zde je nutné si uvědomit, že to s sebou nese potřebu dalších vynaložených nákladů. Zastávám názor, že kvalitní zaměstnanec je na recepci administrativní budovy či obchodního centra nepostradatelný a jako nejvhodnější řešení tohoto trendu je kombinace obou směrů. Nespornou výhodou pak je možnost obsloužit každou návštěvu individuálně. Návštěva si sama zvolí, jaký styl obsluhy je jí příjemnější nebo více vyhovuje jejím potřebám. S tímto řešením máme bohaté zkušenosti na mnoha námi spravovaných objektech a jeho výsledkem je výrazně vyšší kvalita poskytovaných služeb,“ říká Ondřej Mareček z SSI Group.

Obdobné je to na objektech logistického charakteru. Typicky se jedná o nově budované logistické parky s početně menším zastoupením nájemců. Zde se samoobslužná vjezdová vrátnice napojená na vzdálené dohledové centrum vysloveně vyplatí. Pokud celý objekt spadá pod jednoho poskytovatele IFM (Integrovaného Facility Managementu), tak zde dochází vedle hladké obsluhy také k rychlému odstranění závad i vyřešení dalších případných komplikací.

Kamerový systém a jeho obsluha

Moderní kancelářské budovy a její recepce se také neobejdou bez zajištění ostrahy. A opět jsme u toho, že i zde je lidský faktor nesmírně důležitý, až nepostradatelný – obsluha CCTV, vyhodnocení nastalých situací, navazující zásahy apod. Je skvělé vidět, že řada vlastníků budov a správ nemovitostí v poslední době stále více investuje do kvalitních kamerových systémů. A stejně tak, jak kvalitní je kamerový systém, musí být kvalitní i jeho obsluha. 

„Žádný kamerový systém zloděje ani jinou podezřelou osobu nezastaví. Správné vyhodnocení bezpečnostně rizikových situací v provozním životě komerčních nemovitostí je velmi důležité, stejně tak jako navazující zásah při mimořádné události. Zasahující pracovníci ostrahy, případně výjezdová patrola jsou nedílnou součástí tohoto fungujícího systému. Na vzdáleném dohledovém centru v SSI Group řeší naši dispečeři denně několik desítek takových bezpečnostních incidentů a na nutné zásahy pak vysílají výjezdové patroly,“ dodává Ondřej Mareček.

Lidem technologie v budovách pomáhají

V čem technologie v budovách přinášejí neocenitelnou pomoc, je například hledání energetických úspor. To, co člověk běžným okem nevidí, pozná odborník okem zkušeným z čísel a grafů popisujících stav a provoz budovy. Bez množství provázaných technologií, které měří a sbírají hodnoty teploty, tlaku, času a další, by analýza efektivity energetického provozu nebyla možná. Samotná data jsou ale jen čísla. Teprve zkušený odborník vidí na jejich pozadí obrázek situace a následně také může navrhnout nejlepší řešení.

Kvalitní lidé jsou klíčovým prvkem integrované správy budov

To, co platí ve vztahu technologie vs. člověk na recepci a v energetickém managementu, platí i obecně v integrované správě budov. Profesionální integrovaná správa budov pak ideálně využívá nejmodernějších technologií pro co nejlepší péči o správu a chod budovy a využívá jejích možností ke kvalitní práci proškolených pracovníků, kteří jsou v celém procesu nepostradatelní. Roboti a automaty totiž nevytvoří kulturu a styl práce, jež se pak otisknou do atmosféry, kterou si odnese host z návštěvy budovy.