Roboti v úklidu mohou pomoci nejen při nedostatku pracovníků, ale také ke splnění nových norem ESG

Udržitelnost podle kritérií ukrytých pod zkratkou ESG již není otázkou jenom vybraných, nejčastěji velkých korporací. Brzy se bude totiž týkat i malých a středních podniků. A pomoci k tomu mohou robotická řešení při úklidu. Firmy tak mohou nasazením robotů do úklidu vyřešit nejen tuto otázku, ale také otázku nedostatku pracovníků v tomto segmentu. 

„Firmy musí co nejrychleji hledat způsoby, jak minimalizovat svůj dopad na životní prostředí. Aby splnili nové evropské normy, musí zlepšovat mimo jiné pracovní podmínky pro své zaměstnance. Pomoci k tomu mohou také robotické úklidové systémy. Ty totiž mohou firmám snížit spotřebu vody, chemikálií, energií a také snížit množství odpadu, který produkují,“ říká Ondřej Mareček z SSI Group a dodává: „Tyto systémy také mohou pomoci minimalizovat negativní dopad na kvalitu vzduchu v budovách, což je důležité pro zaměstnance, kteří tráví v budovách většinu svého času. V oblasti sociálních faktorů může robotické čištění pomoci zlepšit podmínky pro zaměstnance. Sníží totiž jejich fyzickou námahu a tímto způsobem přispět ke zlepšení jejich zdravotního stavu a zvýšení jejich spokojenosti s pracovním prostředím.“

„Využití robotických strojů přispěje také ke zlepšení pracovních podmínek pracovníků úklidu. To přispěje k větší sociální odpovědnosti firem. Někteří pracovníci této profese trpí zdravotními problémy, například kvůli opakovanému ohýbání a zdvihání těžkých břemen. Robotické stroje jim mohou umožnit výrazně méně fyzicky náročnou práci,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher a dodává: „Robotické stroje jsou efektivnější a spotřebují méně energie než tradiční úklidové metody, což snižuje zátěž pro životní prostředí. Kromě toho mohou robotické stroje provádět čištění a úklid s menším množstvím chemických látek, což také přispívá k trvalé udržitelnosti.“ 

V neposlední řadě, v oblasti správní etiky může využití robotů firmám pomoci dodržovat normy a předpisy, a tím minimalizovat riziko porušení zákona. To může pomoci zlepšit pověst společnosti v oblasti ESG. To bude mít stále větší vliv pro získání nových zákazníků a udržení těch stávajících.