Roste význam moderních dohledových center. Stále více je využívají jak firmy, tak domácnosti

  • Firmám zajistí nejen ochranu majetku, ale i například monitoring závad, plýtvání či hlášení požárů a jiných nenadálých událostí.
  • Jsou využívány také pro dohled domácností a chat.

Technologie jdou neustále dopředu. Velká část firem se snaží šetřit náklady nebo má problém s náborem kvalitních pracovníků. A v neposlední řadě je tu tlak na udržitelnost. Díky všem těmto vlivům získávají služby dohledových center na popularitě. Moderní dohledová centra dokáží hlídat majetek 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, lze na ně kromě firem napojit i domácnost nebo chatu.

„Dohledová centra využívají různé softwary na zajištění vzdálené bezpečnosti, ale i monitoring technologií.  Tyto systémy z centrálního pracoviště monitorují objekty, průmyslová a jiná zařízení a umožňují jejich ovládání. Dohledové centrum má dokonalý přehled i díky analytickým kamerám a senzorům s umělou inteligencí. Dokáže tak efektivně sledovat a vyhodnocovat běžné poplachové události jako je pohyb osob ve střeženém objektu, funkčnost systémů, změny teploty v hlídaném prostoru, například v serverovně a další mimořádné události,“ prozrazuje Ondřej Mareček z SSI Group.

Pokud nastane potenciálně nebezpečná situace, pracovník centra na místo okamžitě vysílá zásahovou jednotku a efektivně koordinuje všechny potřebné činnosti ve střeženém objektu. V případě potřeby upozorní v řádech vteřin také hasiče, zdravotníky i Policii ČR.

Pult centralizované ochrany

Základní stavební jednotkou moderního systému vzdálené ochrany je pult centralizované ochrany. Ten zajišťuje příjem signálů, vysílání výjezdů, vysílání fyzických patrol na objekty, příjem a řešení technických poplachů i hlášení a také příjem a zpracování dat z pochůzkových systémů, které v reálném čase dodávají informace o stavu situace monitorovaných objektů.

Video verifikace a videopatrolace

V případě nahlášeného poplachu, nebo jiné krizové události se operátor může podívat na aktuální dění na místě a vyhodnotit, zda vyslat, nebo nevyslat zásahovou jednotku. Stále využívanější je také video patrolace, která je elektronickou alternativou fyzické patrolace objektu. Výhodou je nižší nákladovost a nemožnost odpozorování cyklů patrolací potenciálními zloději.