Růst cen energií přináší do firem zájem o vlastní zdroje energie a ekologická řešení

Růst cen energií naboural plány snad všech společností, zejména těch průmyslových, kde mají energie značný vliv na náklady. Stále více z nich kvůli razantnímu růstu cen energií zvažuje investice a pořízení vlastních zdrojů energie a dalších ekologických řešení. 

„Vedení mnoha společností napříč obory se nás obrací s konzultacemi ekonomické výhodnosti zamýšlených změn. Mnoho z nich se v aktuální situaci rozhodlo pro vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny. Firmy a další instituce tak nynější situaci využívají k celkové modernizaci a přechodu na efektivnější systémy energetického managementu,“ říká Leoš Aldorf, generální ředitel SSI Energy.

Zájem o fotovoltaiku roste

Mezi řešení, pro které se mnoho firem rozhoduje, pak patří instalace malých solárních elektráren, o něž se zájem podle informací prodejců oproti minulým letům zpětinásobil. Fotovoltaika je nyní ještě výhodnější, a pokud firmy s instalací ještě váhaly nebo jim ekonomicky vycházela na hraně, tak nyní nemají o čem přemýšlet.

Vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny plánuje například firma z Červeného Kostelce Batist Medical, která vyrábí zdravotnický materiál a ochranné prostředky, například v poslední době žádané nanoroušky. „Plánujeme v našem výrobním závodě v Červeném Kostelci vybudovat vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Do projektu se chystáme investovat zhruba 10 mil Kč,“ říká Tomáš Mertlík, generální ředitel a majitel společnosti Batist Medical.

Podobnou investici realizuje také rodinná firma z Jičínska Aveflor, výrobce, dodavatel a exportér zdravotnických prostředků, veterinárních přípravků a léčiv do více jak 20 zemí. „Podepsali jsme smlouvu na dodávku fotovoltaické elektrárny o výkonu 150,28 kWp,“ říká Jan Zubatý, ředitel společnosti Aveflor. „Na realizaci má společnost přiznanou dotaci až 70 % z uznatelných nákladů, která bude proplacena po realizaci celého projektu, jež je plánována s ukončením do konce roku 2021,“ dodává.

Výroba energie z biomasy

Stále častější je také využití biomasy k výrobě elektrické energie. Takzvané bioplynky již dnes produkují čtvrtinu obnovitelné elektřiny v Česku a zájem o ně dále roste.

„Pozorujeme také růst zájmu firem o výrobu elektrické energie z bioplynu a biomasy. Takzvané bioplynky se rozšiřují již relativně dlouho, ale současná situace tento zdroj elektrické energie staví pro firmy do zcela jiného světla,“ dodává Leoš Aldorf z SSI Energy a dodává: „Roste také zájem o sofistikované systémy energetického managementu s využitím kombinovaných energetických řešení, které zvyšují míru soběstačnosti a zároveň bezpečnosti provozovaných objektů. Jedná se o tzv. hybridní systémy, které zajišťují vysokou úroveň účinnosti a umožňují spojení s obnovitelnými zdroji energie. Často využívaným řešením v oblasti vytápění je aktuálně kombinace tepelného čerpadla s kondenzačním kotlem nebo kondenzačního kotle se solárním termickým článkem. Aktuálně jsou napříč segmenty stále populárnější fotovoltaiky v kombinaci s tepelným čerpadlem a akumulací přebytečné elektřiny v bateriích s možností integrace nabíjecí stanice pro elektromobily,“ dodává Leoš Aldorf.