Připravujeme se na nejhorší, očekáváme to nejlepší. Václav Elman, generální ředitel SSI Group, bilancuje rok 2022. Co očekává od roku 2023?

Jak hodnotím rok 2022 z pohledu našeho podnikání a našeho segmentu.

Z pohledu segmentu IFM (integrovaného facility managementu) se prozatím u stávajících zákazníků neprojevil významně dopad energetické krize, ani počátek hospodářské recese. U nových projektů vnímáme trend pozastavení, anebo přehodnocení některých investičních záměrů. To zejména v oblasti obchodních transakcí s nemovitostmi, či jejich výstavbou nebo dokončením.

 

V rámci nových tendrů a retendrů je extrémní tlak na cenu služby. Proti tomu bohužel stále přetrvává nedostatečná nabídka na trhu práce, kde čelíme nedostatku pracovní síly.  Pro SSI Group byl rok 2022 velmi úspěšným, zejména s ohledem na nový energetický segment, ve kterém podnikáme dnes již více jak 5 let. Meziročně rosteme násobně a daří se nám potvrzovat naší ambici být lídrem v rámci komplexních řešení IFM pro naše zákazníky.

Jak hodnotím rok 2022 z pohledu celé ekonomiky

V tomto ohledu asi jen potvrdíme, co všichni další podnikatelé v našem oboru. Zvyšující se cena peněz, vysoká míra inflace, extrémní tlak na zvyšování mezd, nedostatek kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly na trhu práce. Více než kdy jindy záleží na skutečné přidané hodnotě společnosti pro zákazníky, nemůže to být již jen cena. To je málo. I díky naší strategii být multioborovou společností, poskytující skutečně široké portfolio služeb si zachováváme vysokou přidanou hodnotu pro naše zákazníky. A daří se nám i v této těžké době navyšovat tržní podíl.  

Co očekávám od roku 2023 v našem segmentu 

Očekáváme konsolidaci trhu IFM. Skutečně silné firmy posílí svoji pozici na trhu a budou expandovat do dalších segmentů, stejně tak posílí i na nových trzích. Lze očekávat i nějaké možné zajímavé akvizice, které tato doba logicky přinese. 

Samostatnou kapitolou je nově připravovaná legislativa. Zákon o bezpečnostních činnostech, Zákon o sociálním podniku, implementace směrnice EU - a v jejím důsledku i další dopady do Zákoníku práce. To vše přinese tlak na nákladovou strukturu a logicky i na koncové ceny pro zákazníky. 

Co očekávám od roku 2023 z pohledu celé ekonomiky

Připravujeme se na nejhorší, očekáváme to nejlepší. Zní to sice jako klišé, ale nic jiného nelze dělat. Z logiky věci očekáváme větší, či menší recesi. Ta je v podstatě nevyhnutelná. Otázka, jak dlouho se v ní budeme nacházet. Určitě v segmentu našich služeb dojde k snížení poptávky po některých službách, nicméně v segmentech spojených zejména s úsporou energií, naopak očekáváme poptávku mnohonásobně vyšší.

SSI Group poskytuje již více než 30 let komplexní služby v oblasti integrovaného facility managementu. Před pěti lety svůj záběr rozšířila o segment energetiky, kde svou pozici upevnila v loňském roce akvizicí majoritního podílu ve společnosti DEMP Holding. SSI Group zaměstnává více než 3000 lidí a její portfolio tvoří několik stovek objektů po celé České a Slovenské republice.