Využití senzorů a internetu věcí pomáhá ve snižování míry pracovních úrazů

Moderní technologie zajišťují bezpečné pracovní prostředí v továrnách a výrobních závodech, ale i všude tam, kde se topí plynem. A zachraňují tak zdraví a životy. Pomáhají často ve velmi náročných podmínkách a využití senzorů a internetu věcí je velmi efektivní ve snižování míry pracovních úrazů. 

V mnoha továrnách, výrobních a dalších podnicích, kde se pracuje se zdraví ohrožujícími plyny, pomáhají chytré senzory a monitorovací systémy v zachycování případných nebezpečí způsobených jejich únikem. Chytré senzory tak chrání zdraví a životy. Firmy ale nesmějí zanedbávat ani prach, některé jeho formy jsou totiž výbušné.

„Zajistit hygienické podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je základní povinností každého zaměstnavatele,“ říká Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group a dodává: „Jsou-li chytré senzory správně rozmístěny po pracovišti a nastaveny na kritickou úroveň koncentrace plynné či pevné látky v ovzduší, podávají spolehlivé informace a včas varují před hrozícím nebezpečím.“ 

Velmi důležitou službu přinášejí monitorovací systémy v případě varování před únikem zdraví ohrožujícího i výbušného plynu. Únik plynu s následným výbuchem má na svědomí každoročně nemalé škody na majetku a v některých případech i zbytečně zmařené lidské životy. V případě detekce nebezpečí pak bezpečnostní havarijní ventil ihned uzavře přívod plynu. V takové situaci je také aktivováno okamžité alarmové hlášení na několik mobilních čísel.

Riziko je však nejen ve specializovaných provozech, ale i všude tam, kde se topí plynem. Jednou z hlavních příčin havárií plynu je nerealizovaný povinný servis plynových kotlů a ohřívačů, ale může se jednat i o náhodné úniky z netěsnícího potrubí. Přitom řešení je snadné a dostupné. Do hlídaného prostoru se umístí malý bezdrátový senzor, který při detekci zvýšené, ale ještě nevýbušné koncentrace zemního plynu automaticky uzavře přívod pomocí havarijního ventilu. 

Pro zajištění bezpečnosti je také důležitý pečlivý úklid, protože prach v některých pracovních prostředích je výbušný. „Důsledná péče o úklid v provozech, kde hrozí výbuch vzniklého prachu, předchází mnoha velkým problémům. V takovýchto provozech jsou ideální vysavače se speciální certifikací v oblastech s nebezpečím výbuchu. Jedná se o stroje s certifikací ATEX, který je schválen pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu a disponuje dvoustupňovou koncepcí filtru,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.