Hybridní model fungování klade nové požadavky na řadové zaměstnance i jejich vedení. On-line mentoring pomáhá uspět v novém normálu

V posledním roce a půl více než polovina firem zásadně změnila svou strategii i způsob fungování. Hybridní styl práce, který řada z nich přijala za standard, ale klade vyšší požadavky na vedení týmů i jednotlivé pracovníky. Klíčovou se stává schopnost řídit a motivovat lidi na dálku. Nový směr v mentoringu, tzv. on-line mentoring, pomáhá manažerům zvládat situaci a konzultovat jejich metody, zaměstnancům nabízí pomoc při překonávání obav i udržení soudržnosti s kolegy.

Hybridní práce vyžaduje nové manažerské dovednosti

Nový normál ve fungování firem přinesl nejen zvýšený podíl práce z domova, ale také nové výzvy, jako nutnost naučit se zvládnout řízení svého týmu na dálku pro manažery a schopnost udržet si kontakt s kolegy a motivaci pro zaměstnance pracující z domova. Stále více firem si proto uvědomuje, že schopnost zachovat si funkční a výkonný tým je v současné době klíčová.

„Změny ve fungování firem způsobené pandemií kromě jiného zvýšily nároky na práci manažerů. Motivovat a vést kolektiv v přímém kontaktu je něco jiného než udržet tah na branku a soudržnost kolektivu na dálku. To jsou zcela odlišné disciplíny, které je třeba se naučit. Zvýšená míra vyhoření u výkonných manažerů v posledním roce a půl dokazuje, že to není úplně jednoduché. On-line mentoring je jednou z možností firem, jak podpořit manažery v nových podmínkách. Nejde jen o získávání nových dovedností, možnost konzultovat své postupy nebo konkrétní problémy s nezaujatým odborníkem poskytne vedoucím pracovníkům i potřebnou jistotu a oporu, vysvětluje Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.

Komunikace na dálku je podložená technologiemi

V počátcích pandemie bylo hlavním zájmem zprovoznění a fungování virtuálních kanceláří. I když to pro mnoho podniků šlo relativně hladce, většina z nich podcenila množství faktorů, které vstupují do hry. To, co podkopává výkonnost v současné době, je často absence přirozeného kontaktu a komunikace.

„Hybridní model práce vyžaduje vhodný systém podpory pracovníků k dosažení udržitelných výsledků. Mentorství na dálku přináší potřebnou pomoc, která umožňuje zaměstnancům přizpůsobovat se novému způsobu práce i vztahů s kolegy. I když technologie nejsou tím primárním, o co zde jde, je nezbytné, aby komunikace probíhala na co nejpřirozenější úrovni, přibližovala se osobnímu kontaktu, samozřejmě bez nutnosti řešit technické problémy s připojením nebo kvalitou přenosu,“ říká Michal Černý, odborník na komunikační a konferenční technologie Lifesize.

Nový normál přinesl nová očekávání zaměstnanců

Hybridní způsob práce s sebou nese zcela nové požadavky na manažerskou práci. Situace v prvních vlnách pandemie tak dopadla zejména na výkonné manažery, kteří se snažili zvládnout pro ně nezmapované výzvy i za cenu určitého sebeobětování. Symptomy syndromu vyhoření pociťovala podle provedených studií více než polovina z nich. Hybridní způsob práce ale mění i potřeby řadových zaměstnanců. U nich může on-line mentoring překonat problémy v komunikaci hybridních týmů a zaměstnancům dlouhodobě pracujícím z domova poskytnout mentální podporu.

„On-line mentoring pomáhá s řešením běžných problémů, s nimiž se v každodenní praxi potkáváme. I my v Profesii jsme díky internímu mentoringovému programu získali daleko snazší cestu se dozvědět, jak určitou problematiku řeší v jiných odděleních, v jiných zemích. Nebýt toho, hledali bychom na internetu, v odborných publikacích apod., a přitom to bylo tak jednoduché – prostě jsme se spojili s mentorem. Zjistili jsme, že podobné otázky jako řešíme my, řeší i jiní, a dokáží nám tak nabídnout možnosti, které by nás ani nenapadly – včetně posouzení jejich výhod a nevýhod,“ říká Michal Novák.

Nový trend v podobě on-line mentoringu je pro firmy možností, jak podpořit své zaměstnance v novém normálu. V současné době jsme svědky určitého mentálnímu posunu, kdy si lidé uvědomují, že návrat ke způsobu práce, na který jsme byli zvyklí před covidem, není v dohledné době reálný. Náš průzkum HR Pulse, který se zaměřil na změny v očekávání českých zaměstnanců potvrdil, že trénink manažerů pro vedení týmu na dálku, pomoc při získání znalostí potřebných pro hybridní práci nebo pomoc při stanovení cílů a priorit v novém normálu jsou aspekty, které nabírají na důležitosti. Pokud firma lidem pomůže vyrovnat se s novými podmínkami, získá jednak konkurenční výhodu, jednak zvýší šanci na udržení kvalitních a klíčových zaměstnanců.