Klid pro soustředění i technikou vybavená místa pro týmovou spolupráci – tyto trendy určují podobu moderních kanceláří

Po dvou letech, kdy velká část lidí pracovala častěji z domova než na pracovišti, nyní nastává doba, kdy se firmy snaží přimět zaměstnance, aby se ve větší míře vrátili zpět. To určuje i trendy uspořádání a vybavení pracovních prostor. Je třeba, aby podporovaly hybridní způsob spolupráce, poskytovaly prostor pro fyzické setkávání týmů, ale také daly možnost soustředěně pracovat bez vyrušování. Současné trendy zohledňují důraz na efektivitu, úspornost, ovšem při zachování komfortu, příjemného prostředí pro práci. Stále je třeba také nezapomínat na zajištění zdravého a hygienického prostředí. 

Klid na práci

V posledních dvou letech se ve firmách, kde to povaha práce dovoluje, přesunula velká část zaměstnanců na home office. Většina z nich kombinuje práci z domova a na pracovišti. Zvykli si, že doma mají alespoň část dne na práci absolutní klid a ve větší míře pociťují diskomfort v rušném pracovním prostředí. Podle průzkumu společnosti SSI Group třetině zaměstnanců vadí hluk na pracovišti. Z nich pak téměř polovinu ruší zejména hluční kolegové.

„Podle studie společnosti Biamp ze soustředění ty, kteří vykonávají duševní práci, nevytrhuje obecně hluk, ale zejména srozumitelná řeč. Po vyrušení trvá v průměru 10 minut, než je člověk schopný znovu se plně soustředit. Prostředí je možné zklidnit pomocí technologie Sound Masking. Její princip spočívá v tom, že překryje ruch vysíláním uniformního nerušivého šumu, který je upravený do frekvenčního pásma lidské řeči. Výsledkem je akusticky komfortní místnost, protože vysílaný šum přikryje většinu nežádoucích rušivých podnětů,“ říká Michal Černý, odborník na zvukovou techniku ze společnosti Audiopro.

Přiblížení domácké atmosféře

Posunulo se i vnímání atmosféry pracoviště. Strohý kancelářský design v odstínech studené modré a šedé není zrovna inspirativní prostředí. S tím, jak většinu pracovní síly začali tvořit mileniálové, kteří vyžadují kreativnější prostředí, se začal prosazovat tzv. resimercial design. Ten kombinuje rezidenční a komerční funkce, aby se zaměstnanci cítili více jako doma. 

„V moderních kancelářských budovách se vedle klasických zasedacích místností stále častěji objevují odpočinkové zóny nebo salonky s pohodlnými pohovkami a křesly, spoustou živých květin, připomínající domácí pohodlí, kde je možné nejen odpočívat, ale i v odlehčené atmosféře jednat. Pro relaxaci nebo naopak nerušené soustředění firmy zřizují také samostatné uzavřené koutky, stále častější je i využití teras nebo střech, nejlépe osázených vegetací,“ vysvětluje Ondřej Mareček z SSI Group.

Model uniformních kanceláří je překonaný

Tento trend vychází z návratu k plánování budov na základě toho, co v nich lidé dělají. Když zaměstnanci přijdou, první věcí, kterou udělají, je kontrola e-mailu, tedy potřebují svou „přistávací plochu“. Poté mohou mít schůzku – je-li jednání důvěrné, použijí malou uzavřenou místnost, pokud ne, využijí otevřený konferenční prostor. Některá zaměstnání, jako například klientský pracovník, který v podstatě celý den telefonuje, jsou pevně vázaná k pracovnímu stolu, potřebují uzavřený prostor, kde neruší a nejsou rušeni. Jinde potřebují interakci – je účelné, pokud mohou zvednout hlavu od počítače a rychle se poradit s kolegy. Zde je tedy lepší sdílený prostor s možností vizuálního kontaktu mezi lidmi. 

„Model stejně vybavených kanceláří pro všechny, snad kromě managementu, je překonaný. Trendem je variabilní kancelářské prostředí složené z různorodých prostor – od otevřených sdílených místností po uzavřené klidné kouty. Současný způsob práce také vyžaduje, aby ve všech prostorách byla možnost jednoduše připojit své zařízení a plnohodnotně pracovat. To vyžaduje moderní technologická řešení, která umožní jednoduché bezdrátové připojení do sítí i komunikačních systémů bez nutnosti cokoli instalovat nebo hledat příslušné kabely,“ vysvětluje Michal Černý z Audiopro.

Zdravé a udržitelné prostředí

Pandemie změnila kromě jiného nároky na čistotu pracovního prostředí, zaměstnanci ji začali vnímat mnohem kritičtěji. Nedávný průzkum společnosti Kärcher ukázal, že více než třetina (36 %) zaměstnavatelů nyní klade mnohem větší důraz na hygienu a čistotu pracoviště, dalších 32 % firem se na vylepšení situace v této oblasti také více zaměřilo.

„Kromě vysokých nároků na čistotu a hygienickou nezávadnost pracovního prostředí sledujeme na druhé straně při řešení úklidu a hygieny postupný růst požadavků na ekologii a udržitelnost. Pozorujeme odklon od používání chemických prostředků a stoupající zájem o alternativní možnosti. Především o řešení využívající horkou vodu a páru. Zákazníci oceňují, že k plnohodnotnému čistění je potřeba pouze přístup vodě. Odpadá tak použití chemických čisticích prostředků, které jsou při tomto způsobu čistění naopak nežádoucí,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Sound masking. ilustrační

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Sound masking. ilustrační

downloadPlná velikost downloadMenší velikost