Videokonference se staly běžným pracovním nástrojem – využívá je 90 % firem, pronikají i do volnočasových aktivit

  • Trh videokonferencí vzrostl v době pandemie o více než 500 %.
  • 97 % z těch, kteří pracovali v době pandemie z domova, by alespoň v malé míře pracovalo na dálku i nadále.
  • Další rozvoj videokonferenčních řešení formuje integrace umělé inteligence, využití živých úprav videa a IoT.

Raketový rozvoj videokonferencí v posledních dvou letech je neoddiskutovatelný. To dokládají údaje o růstu trhu videokonferencí – zatímco za dva roky před vypuknutím pandemie vzrostl o necelých 50 %, v jejích prvních 3 měsících to bylo o 500 %. Jaké trendy určovaly a určují jejich rozvoj?

Hybridní model práce

Vynucený přesun na home office změnil uvažování o tom, zda je možné zaměstnance pustit z pracoviště a nechat je pracovat z domova. Například v USA před pandemií využívala home office desetina všech zaměstnanců, nyní více než 80 % firem uvažuje o částečné práci z domova jako trvalém pracovním modelu. Změnilo se i uvažování zaměstnanců. Téměř polovina lidí uvedla, že pokud by jim zaměstnavatel v postcovidové době neumožnil pracovat z domova, přemýšleli by o změně zaměstnání.

„Hybridní model práce se stává standardem a firmy se tomu musejí přizpůsobit. Téměř 70 % společností v letošním roce investovalo do videokonferenčních a on-line komunikačních řešení a 90 % plánuje do této oblasti investovat ve zvýšené míře i v dalším roce. Schopnost efektivně začlenit nástroje pro on-line spolupráci do své práce se tak stává další žádanou pracovní dovedností u nově přijímaných pracovníků,“ říká Michal Černý, odborník na komunikační technologie ze společnosti Audiopro.

Přesun nepracovní komunikace do virtuálního prostoru

Do virtuálního prostoru se neposunula jen pracovní komunikace. Vzdělávání, návštěvy lékaře, hudební a cvičební lekce, sledování filmů, společenské hry, prostě téměř každá interakce i po skončení pracovního dne probíhala přes video.

„Videokonference a další komunikační řešení se začaly masově používat ve všech sférách života. Tím roste tlak na zjednodušení jejich obsluhy. Vznikají tak technologie, které zbavují účastníky videopřenosů obslužných činností a umožňují jim soustředit se plně na obsah a sdělení. Jde například o kamery, které jsou díky začlenění umělé inteligence a strojového učení schopné sledovat mluvčího, přepínat na obsah malovaný na tabuli, jako například inteligentní kamery Huddly nebo řešení Kaptivo. Ty nacházejí uplatnění nejen v kancelářském prostředí, ale i ve vzdělávání nebo při živém streamování zábavního obsahu,“ říká Michal Černý.

Trendy, které určují další vývoj

Videokonferenční řešení už zdaleka nezajišťují jen pouhý přenos zvuku a videa. Jejich rozvoj v současné době určuje integrace technologií, jako je umělá inteligence (AI), strojové učení a internet věcí (IoT). Tyto technologie pomáhají začlenit pokročilé funkce jako je automatické rozpoznávání tváří, focus na právě aktivní účastníky schůzek, automatické přenosy ze vzdálených zařízení. 

„Další rozvoj videokonferenčních řešení tlačí zejména snaha o zvýšení produktivity těch, kteří je využívají. Inovativní řešení jako například Lifesize už nyní nabízí integraci s nástroji pro plánování času, takže naplánovaná videokonference se rovnou zanese do plánovače nebo knihovny realizovaných relací, v nichž je možné vyhledávat podle času i klíčových slov. Nyní se očekává rozvoj řešení, která umožní živé úpravy a přepis videa v reálném čase, bezchybné sdílení všech možných typů souborů, automatické videopřenosy ze vzdálených zařízení a jejich vyhodnocování,“ říká Michal Černý.

„Lidé i firmy se musejí naučit reagovat na rychlé změny. Pro firmy to znamená vytvořit pružné digitální pracoviště, které zaměstnancům umožní efektivní práci na dálku a vhodnou komunikaci se zákazníky i uvnitř firmy. K tomu patří samozřejmě využití nástrojů pro vzdálenou spolupráci, ale také vzdělávání zaměstnanců tak, aby tato řešení uměli efektivně využívat. A samozřejmě zajištění maximální bezpečnosti komunikace a sdílených dat,“ uzavírá Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.

Home office, ilustrační foto

downloadPlná velikost downloadMenší velikost