Zaměstnanci jsou pro firmy základ. Letos se bude řešit efektivní nastavení home office, investice do kancelářského vybavení a vzdělávání

Firmy mají před sebou letos řadu výzev. Se zkušeností minulých let a na prahu ekonomického ochlazení musí nyní znovu nastavit své směřování a strategie. Aktuální výzvou pro letošní rok bude vyladění home office tak, aby fungoval z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele, investice do vybavení kanceláří, nastavení benefitů i vzdělávání, ale také udržitelnost. 

Nastavení home office tak, aby fungoval oboustranně

Práce na dálku a home office se v minulých letech stala důležitou součástí pracovního života a v určitých momentech i nutností. Někdo s tím měl starosti, někomu šel přechod hladce, ale obecně se předpokládá, že tento trend bude přetrvávat. Musí však být oboustranně výhodný.

„Práce formou home office tu je už dlouho, ale běžnou realitou se pro řadu pracovníků stala až v posledních letech kvůli lockdownu. Protože bezesporu má nesčetné výhody, chtějí takto mnozí pracovat i nadále. A to tak moc, že když zaměstnavatel práci z domova nenabízí, začne se dle průzkumů celá polovina zaměstnanců poohlížet po nové práci. Zaměstnavatelé tedy musí nastavit podmínky tak, aby situace byla výhodná jak pro ně, tak i pro zaměstnance,“ říká Karel Kotoun ze společnosti Accenture.

Investice do vybavení

Dnešní kanceláře musí být pro zaměstnance atraktivní a umožňovat jim pracovat v různou dobu, z různých míst a v různém tempu. Překážkou takového pracovního prostředí jsou často chybějící vybavení nebo chytré technologie. Právě ty, ale pomáhají eliminovat problémy plynoucí ze vzdálené práce. Jednou z nutností hybridní práce je možnost plnohodnotného připojení se k jednání odkudkoli, bez komplikací, nutné IT podpory a ohledu na používanou platformu.  

„Základem efektivní práce je vhodné technologické vybavení, které umožní spolupracovníkům nejen otevřít si svou pracovní plochu kdekoli, ale také se odkudkoli připojit k online setkání bez komplikací, rychle a jednoduše. Právě sem by měly směřovat aktuální investice firem,“ říká Michal Černý, zástupce společnosti Lifesize v ČR.

Vzdělávání zaměstnanců

V časech neustálých a často skokových změn je velmi důležité, aby se zaměstnanci uměli těmto změnám přizpůsobovat. Vzdělávání je proto zásadní investiční položkou. Rychle pokračující automatizace jak ve výrobě, tak v kancelářském prostředí vyžaduje patřičnou péči o vzdělávání zaměstnanců. Navíc lze vzdělávání pojmout i jako součást benefitního programu.

„Našim zaměstnancům nabízíme široké možnosti vzdělávání ze všech oblastí profesního i osobního života. Jedná se o vzdělávání zaměřené na rozvoj jejich odbornosti, ale také benefitní vzdělávání. Zaměstnancům dokážeme ušít vzdělávací program na míru. Pokud například potřebujeme vyslat zaměstnance do ciziny, pak má k dispozici na rozmluvení intenzivní individuální kurz v jazyce dané země,“ říká Radoslav Kavulič, personální ředitel SSI Group.

Benefity i péče o udržitelnost

Pokud firma chce být úspěšná, je třeba, aby dlouhodobě pracovala na posilování vazeb se stávajícími zaměstnanci, a navíc byla přitažlivá i pro potenciální nové zaměstnance. Benefity jsou prověřeným HR nástrojem ve firmách. Analýza platy.cz naznačuje, že mnoho zaměstnavatelů, kteří byli v roce 2021 nuceni benefity nerozšiřovat, se již aktuálně vrátili zpět k trendu rozšiřování počtu benefitů pro stále větší počet zaměstnanců, a to bez ohledu na nejistou ekonomickou situaci.

„V době, kdy na trhu není dostatek kvalitních zaměstnanců je třeba, aby firma dělala vše možné pro stávající zaměstnance a zároveň byla co nejzajímavější nejen pro stávající i potenciální zaměstnance, ale i pro zákazníky,“ říká Jitka Jetlebová, HR ředitelka společnosti IC Group. 

Péče o udržitelnost firmy pak pomáhá dobrému obrazu v očích všech – zákazníků, stávajících zaměstnanců i potenciálních zaměstnanců. Témata ochrany přírody a udržitelnosti jsou zejména pro mladé generace zaměstnanců a zákazníků velmi důležitá. Podle studie World Economic Forum 2022 pak jsou tahounem celé společnosti v oblasti ekologie a udržitelného životního stylu, a dokonce studie mluví o tom, že s sebou strhávají i další generace. Z tohoto ohledu je důležité i nastavení společnosti směrem k těmto tématům.