6 trendů v oblasti facility managementu

Stále více firem a organizací je dnes pod tlakem, aby jejich budovy a pracoviště byly pro své správné fungování dokonale řízeny a spravovány. Požadavek na absolutní čistotu a další nároky spojené se zdravím posílil v minulých letech covid-19. Tlak na finanční náklady a efektivitu je v současnosti pochopitelný a rychlý nástup moderních technologií je zřetelný také v této oblasti. V neposlední řadě je to stále větší tlak na udržitelnost, včetně tlaku regulatorního. Všechny tyto aspekty výrazně ovlivňují facility management. Jaké jsou zde nejdůležitější trendy?

1.       Udržitelnost a směrnice ESG

Zásadní vliv na správce budov má směrnice o reportingu o udržitelnosti společností (CSRD), která od roku 2024 rozšiřuje povinnost nefinančního reportingu na všechny společnosti, které jsou kótované na burze, nebo které mají více než 250 zaměstnanců a obrat nad 40 milionů eur či aktiva nad 20 milionů. Tato směrnice vyžaduje použití evropských standardů udržitelnosti (ESRS), které pokrývají různá témata, jako jsou emise skleníkových plynů, spotřeba energie, odpady, biodiverzita, lidská práva, korupce a další. Postupně se bude týkat i menších a středních podniků.

„Správci budov budou muset zveřejňovat informace o svém ESG výkonu a dopadu, což může zvýšit jejich reputaci, konkurenceschopnost a přístup k financím. Bude to vyžadovat dodržování určitých standardů, metodologií a pravidel auditu. Budou muset optimalizovat své procesy a technologie, aby snížili spotřebu energie, emise skleníkových plynů, produkci odpadů a negativní vliv na biodiverzitu a zdraví,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

2.       Internet věcí

Podniky i organizace napříč obory stále více investují do budování propojených ekosystémů a zavádění internetu věcí nabírá na síle. Správci objektů mohou využít potenciál internetu věcí například pro lepší rozhodování a zefektivnění údržby. Integrací s podnikovými procesy tak lze zvýšit úroveň a efektivitu služeb, internet věcí tedy nabízí obrovský potenciál k přepracování provozních procesů. 

A jaké jsou konkrétní příklady? „Senzory kvality vzduchu pomáhají měřit, a tak kontrolovat, kvalitu vzduchu v nejrůznějších provozech, chytré měřiče pak zase poskytují v reálném čase přehled o spotřebě energie, což pomáhá při analýze odchylek, jež mohou snadno pomoci identifikovat plýtvání zdroji nebo skryté vady. Chytré vodoměry pak umožňují průběžně sledovat spotřebu a kvalitu vody, poskytují přehled o znečištění, únicích a pomáhají při modernizaci vodovodních systémů. Existuje však mnoho dalších možností propojených věcí a jejich využití v zefektivňování řízení a správy budov,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro.

3.       Automatizace a robotizace

Automatizace pomalu ale jistě vstupuje z oblasti průmyslové výroby či logistiky také do facility managementu. V budoucnu se můžeme těšit na mnoho typů robotů a automatizace, které do facility managementu přinesou zefektivnění služeb a úspory lidských zdrojů. Bude se jednat například autonomní mobilní roboty (AMR), kteří vynikají svou kapacitou pro navigaci a orientaci. Ti jsou, společně s automaticky naváděnými vozidly (AGV), výjimeční svou schopností provádět pokročilé mapování budov. Proveditelné, logické cesty jsou na tomto mapování založené. Již nyní jsou využívány v budovách autonomní stroje na úklid, v ČR v nich můžeme například vidět v práci robota Kärcher KIRA B 50. Jedná se o moderní bezobslužný mycí stroj, který dokáže čistit kancelářské či retailové plochy bez ovládání úklidovým pracovníkem. Dokovací stanice autonomního mycího stroje zajišťuje plně automatizovanou práci, včetně plnění čistou vodou, vyprazdňování špinavé vody, proplachování nádrže a nabíjení lithium-iontové baterie s dlouhou životností. Pro dokumentaci a kontrolu odesílá hlášení stavu na mobilní koncová zařízení a sestaví detailní zprávy o čištění na příslušném webovém portálu. Stroj tak podporuje úklidový personál, který se díky tomu může věnovat náročnějším úkolům.

4.       Růst speciálních aplikací a řízení na dálku

Stále více činností ve facility managementu lze řídit pomocí chytrých technologií. Speciální aplikace optimalizují například účinnost úklidu a zajišťují ekologickou šetrnost. Robota lze ovládat pomocí mobilní aplikace, která umožňuje bezproblémovou efektivitu díky inteligentnímu mapování prostor. Pomocí mobilní aplikace mají facility manažeři neustále k dispozici aktualizace v reálném čase, stejně tak různé podrobné zprávy a oznámení. Mobilní aplikace přinášejí nové chytré možnosti ve správě budov v mnoha ohledech - od vytváření pracovních příkazů, sledování hladiny CO2, analýzy naměřených hodnot teploty, sledování aktuálního stavu terénních týmů až po přidělování úkolů. Aplikace pro správu objektů pro mobilní zařízení je tedy budoucností a budou tvořit jádro ideálního řízení a dohledu na dálku. 

5.       Tlak ze strany zaměstnanců

Profesní hygienické standardy jsou také stále důležitější. Pandemie covid-19 přinesla mimo jiné stále větší nároky zaměstnanců na oblast úklidu a čistoty, kvality vzduchu nebo správné teploty. Budovy, pracoviště, jejich členění a správa budou stále více orientovány na potřeby člověka a jejich spokojenost, hygienu, zdraví, včetně duševního zdraví. Lidé od svých zaměstnavatelů budou požadovat stále větší pocit komfortu a bezpečí na pracovišti. Zaměstnanci se také zajímají o environmentální otázky a očekávají, že jejich zaměstnavatelé budou přijímat opatření k ochraně životního prostředí. Zelené budovy a udržitelné postupy, jako je energetická účinnost, správa odpadu a recyklace, jsou pro ně důležitým hlediskem.

Zaměstnanci v poslední době kladou také větší důraz na zlepšení a zkrášlení pracovního prostředí.  Wellbeing na pracovišti v posledních letech patří k stále více skloňovaným tématům. Požadují perfektní design pracoviště, odpočinkových zón i svého pracovního místa. „V loňském roce jsme zaznamenali značný nárust poptávky po vytvoření různých kancelářských doplňků, jako jsou například stojánky na tablety a mobilní telefony, různé sošky a dekorace, až po celý design stěn vyráběných na našich 3D tiskárnách. Tento trend bude růst i v tomto roce, již nyní sledujeme také velký zájem o výrobu speciálního nábytku. Ať již přímo k pracovnímu stolu, tak do odpočinkových zón,“ říká Jan Hřebabecký ze společnosti 3DDen.

6.       Stoupající role outsourcingu

Outsourcing facility managementu vede většinou ke snížení nákladů. Specializované společnosti mají efektivní procesy a postupy, které umožňují dosahovat úspor v provozních nákladech. Může se jednat o využívání lepších dodavatelských smluv, optimalizaci energetického využití, centralizaci nákupu, nebo využití efektivních systémů a technologií. Společnosti specializované na facility management mají také potřebné znalosti, zkušenosti a odborné know-how v dané oblasti.

Externí řešení facility managementu umožňuje organizacím být flexibilní a škálovat své služby podle aktuálních potřeb. Specializované společnosti mohou poskytnout široké spektrum služeb a adaptovat se na změny v objemu práce, rozsahu projektů nebo sezónních potřeb. To umožňuje organizacím lépe reagovat na dynamiku trhu a optimalizovat své zdroje. Outsourcing tak může snížit náklady a také zvýšit efektivitu a kvalitu. Daný proces převezmou totiž do rukou odborníci na konkrétní oblast, kteří mají správné znalosti, dovednosti a také často disponují nejmodernějšími technologiemi.