Čištění vodou v průmyslu pomáhá nahrazovat drahou pyrolýzu. Je nejen energeticky méně náročné, ale je i šetrnější ke strojům a přírodě

Sílu vody využívá člověk již od starověku. Pomocí vodní energie se poháněly mlýny a zvedala břemena. Voda toho umí mnohem víc, což lze chytře využít v různých segmentech průmyslu. Vodou lze řezat, opracovávat, odstraňovat otřepy, strhávat opláštění, odebírat materiál nebo čistit. Vodní síla je také důležitý obnovitelný zdroj energie. Stále více ji tak využívají firmy v automobilovém průmyslu či ve stavebnictví. Voda pomáhá také k pravidelné údržbě a stroje i zařízení tak vydrží déle.

„Vysoké ceny energií nutí v současné době firmy napříč průmyslovými segmenty postupně snižovat rozpočty, zastavovat investice a v některých případech také dochází k propouštění zaměstnanců. Úspory však lze najít i jinde, například v pravidelné údržbě průmyslových zařízení či změnou některých zažitých postupů ve výrobě,“ říká Zdeněk Jonák ze společnosti Woma Česká republika.

Například v automobilovém průmyslu se běžně rošty, závěsy, nosiče či různé držáky v lakovnách čistí od nánosů barev tak, že se odvážejí do pyrolytických pecí. Proces pyrolýzy je však zdlouhavý, trvá zhruba 8 hodin, a je velmi náročný na spotřebu energií, protože pec se musí vyhřát na velmi vysokou teplotu.

„Daleko úspornější, přitom k materiálu šetrnou variantou, je metoda čištění za pomoci vysokotlakého čistého vodního paprsku, který při tlaku 2 500 barů (250 MPa) a spotřebě 15—20 l/min dokáže 1 m2 plochy očistit zhruba za 10 minut bez poškození pozinkování konstrukce či mechanického zdeformování,“ říká Viktor Kreibich z Fakulty stavební ČVUT, který se dlouhodobě zabývá povrchovými úpravami a dodává. „Pyrolýza se doteď používala, protože energie byly dostupné a levné. Ale teď už tato metoda nebude pro mnoho firem udržitelná, stává se totiž velmi nákladnou. Spotřeba vody, která by se mohla na první pohled zdát poměrně vysoká, se dá velmi snadno redukovat.“

K čisticímu zařízení lze totiž připojit sběrnou vanu, v níž se separuje odlakovaná hmota. Voda se následně filtruje, přečistí a vrací zpět do oběhu. Lze ji tedy úspěšně recyklovat a reálnou spotřebu tak snížit na minimum. Vysokotlaké čištění se hodí prakticky pro jakýkoliv provoz.

Výhodné může být používání vysokotlakého vodního paprsku i v případě čištění různých forem, ať už v oblasti automotive, nebo třeba ve sklářském průmyslu. 

„Úspory při čištění vodním tlakem jsou zejména v tom, že se z formy neubírá materiál, takže nedochází k jejímu postupnému poškozování. A současně je proces rychlý, není k němu ani potřeba práce tolika zaměstnanců. Ti se tak mohou věnovat pro výrobu důležitější práci,“ doplňuje Zdeněk Jonák, ze společnosti Woma Česká republika, která je součástí skupiny Kärcher.

Dalším příkladem využití jsou sanační práce ve stavebnictví, kdy lze vysokotlakým vodním paprskem nahradit sbíjecí a bourací kladiva. Stejně tak je možné odstraňovat nánosy rzi z plechů, které se poté dále používají k pálení a ohraňování. Opět tak nedochází k poškozování nástrojů, ty tak vydrží déle.

„Při hledání úspor je také dobré se zaměřit na stav různých potrubí či výměníků tepla. Výrobní společnosti stavu této kovové infrastruktury nevěnují příliš pozornosti, protože na to nemají ani lidské, ani finanční zdroje. Většinou se tedy musí stát nějaká nehoda, aby došlo alespoň k částečné údržbě. Přitom potrubí i výměníky se dají poměrně snadno čistit právě vysokotlakým vodním paprskem. Stačí podle průměru výměníku zvolit trysku a pak s ní zajet dovnitř,“ dodává Zdeněk Jonák.

„Firmám stoupají náklady na energie i proto, že krusty korozních produktů či vysrážených nečistot uvnitř výměníků a potrubí jsou špatným vodičem tepla. Aby měla tekutina uvnitř požadovanou teplotu, je třeba zvýšit teplotu na vstupu. V tom jsou právě ony peníze, které zbytečně firmě utíkají,“ říká Viktor Kreibich z ČVUT a dodává: „Výměníky a potrubí se zanášejí kontinuálně, ale v jakém časovém horizontu už bude situace kritická, závisí na tom, z jakého materiálu zařízení jsou. V západní Evropě je běžné, že se údržba provádí 2× ročně při plánovaných odstávkách. V Česku se ale s takovou periodicitou příliš nesetkávám. Přitom právě správná údržba je alfou a omegou úspor,“ uzavírá Zdeněk Jonák.

S multiplatformním řízením řady Woma EcoMaster ZWG lze vysokotlaké čištění plně automatizovat, čímž se zvyšuje hospodárnost provozu díky optimálně sladěným provozním parametrům. Inovativní řízení automaticky reguluje množství vody potřebné pro aplikaci a snižuje otáčky vysokotlakého čerpadla ve výkonovém rozsahu 50 až 500 kW prostřednictvím integrované plně automatické převodovky.