Kärcher se chová udržitelně již od založení a stále tento směr posiluje. Nyní získal také certifikát Udržitelný e-shop

Ačkoliv společnost Kärcher patří mezi velké světové korporace a je činná v mnoha desítkách zemí na několika kontinentech, je stále pořád trochu rodinnou firmou. A právě díky tomu je v ní koncept udržitelnosti pevně zakotven již od založení i po celou dobu jejího vývoje. Poslední novinkou je získání certifikátu Udržitelný e-shop v České republice.

„U nás není pojem udržitelnost ničím novým. Již od založení společnosti neseme odpovědnost za životní prostředí, naše výrobky, dodavatelský řetězec, společnost a naše zaměstnance. Protože věříme, že můžeme změnit společnost, ve které žijeme,“ říká Milada Skutilová, generální ředitelka české pobočky Kärcher a dodává: „Šetrnost k životnímu prostředí a ochrana klimatu jsou základní součástí našich aktivit. Již léta si neustále stanovujeme nové cíle, abychom naši společnost systematicky zefektivňovali a šetřili zdroje a plnili svoji roli sociálního aktéra. S našimi cíli do roku 2025 nyní činíme další krok směrem k budoucnosti. S těmito cíli stanovenými v roce 2020 také hrajeme svoji roli při dosahování 17 cílů udržitelného rozvoje OSN.“

Tyto cíle udržitelného rozvoje představují globální standard pro priority a cíle udržitelného rozvoje do roku 2030 na ekonomické, sociální a ekologické úrovni. Pro Kärcher nabízejí tyto cíle udržitelného rozvoje dobrý rámec, na kterém může založit cíle udržitelnosti. Tímto způsobem může s hlavní činností firmy hrát roli při překonávání globálně relevantních výzev. Cíle jsou rozděleny do tří iniciativ: „Nulové emise“, „Snížení, opětovné použití, recyklace“ a „Sociální hrdina“.

CO₂ neutrální web

Pečlivá analýza současné situace je základním předpokladem pro úspěšnou změnu. To platí i pro uhlíkové emise. Pouze ti, kteří chápou svou vlastní uhlíkovou stopu a mají přesnou představu o zdrojích uhlíkových emisí ve svých podnicích, jsou schopni těmto emisím účinně čelit. First Climate vyhodnotil web www.karcher.cz jako CO₂ neutrální, a proto se může hrdě pyšnit tímto certifikátem a dále pokračovat v činnostech souvisejících s udržitelností.

Udržitelný e-shop

Projekt Udržitelný e-shop odlišuje e-shopy, kterým nejsou lhostejné ekologické a sociální problémy současného světa. Základním předpokladem pro udělení štítku Udržitelný e-shop je uvědomělý přístup k životnímu prostředí, péče o zaměstnance, přehled o dodavatelích, transparentnost, podpora komunity a samozřejmě odpovědný přístup k zákazníkům. Díky splnění všech podmínek pro Udržitelný e-shop se nyní i oficiální e-shop www.karcher.cz řadí mezi udržitelné internetové obchody.