Některé restaurace stále podceňují čistotu a hygienu. Jsou tak zdravotním rizikem pro zákazníky i zaměstnance

S hygienou mají každoročně problémy stovky restaurací z celkového počtu více než 23 tisíc restaurací a hospod. I když velká část věnuje hygieně patřičnou pozornost, stále je zde nemálo těch, kteří vše v pořádku nemají. A to má zásadní rizika na zdraví hostů, posledním příkladem je královehradecká asijská restaurace, kde se salmonelou nakazilo 80 lidí. Mezi nakaženými jsou i zaměstnanci restaurace.

„Většina gastro provozů v ČR pečlivě dbá na dodržování všech hygienických předpisů, ale stále se najde mnoho těch, které mají s čistotou problémy. Čisté a hygienické prostředí v restauracích, kavárnách a dalších gastro provozech je přitom nezbytnost a šetřit na nich se rozhodně nevyplatí,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky při prováděných kontrolách ve výrobních prostorách restaurací patří neudržování potravinářských prostor v čistotě a dobrém stavu, nevyhovující technický stav provozoven, nedodržování postupů založených na zásadách HACCP, nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů připravených na provozovně, nedostatečné postupy k regulaci škůdců, manipulace s odpady, závady ve skladovacích teplotách potravin a pokrmů.

Nedávným příkladem je také příbramská restaurace Hong Kong.  Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v provozovně není prováděn řádný a pravidelný úklid. Silné nánosy mastnoty, prachu a zbytky potravin byly zjištěny na povrchu podlah, stěn a technologického vybavení. Na konstrukci vzduchotechnického zařízení v kuchyni byla dokonce místy pozorována kondenzace mastnoty do kapek stékajících k podlaze.

„Nedostatečná čistota a hygiena ohrožují nejen zákazníky provozů, ale v neposlední řadě i zaměstnance, kteří jsou v nevyhovujících podmínkách navíc celou pracovní dobu. Podceňování této otázky může vést až k vážným úrazům. A důsledky pro zaměstnance i náklady zaměstnavatele mohou být značné,“ prozrazuje Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group.

Parní čistič Kärcher SG 4/2 Classic

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Restaurace, ilustrační foto

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Restaurace - kuchyň, ilustrační foto

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Restaurace Honk Kong Příbram, zdroj: KHS SČK

downloadPlná velikost downloadMenší velikost