Pro boj s plevelem nebude třeba používat škodlivou chemii. Pomohou technologie, roboti a lasery

Mnoho evropských zemí již herbicidy s obsahem glyfosátu omezuje. Pomoci na cestě k nechemickému boji s plevelem by již v blízké budoucnosti mohly také nejmodernější technologie spolu s robotickými zařízeními. Reálnou využitelnost této nové formy ekologického přístupu vyhodnotili experti bonnské univerzity. 

Glyfosát patří mezi nejrozšířenější pesticidy na světě. Řada toxikologických studií poukázala na jeho nebezpečí, ale stále mnoho lidí, firem i měst ho ale dále používá.  Technický pokrok však nyní dává šanci, že jej v budoucnu již nebude tolik potřeba. Zemědělcům by v boji s plevelem mohli pomoci roboti a technologie. 

Základem robota, který by měl být schopen pomoci zemědělcům s bezchemickým bojem proti plevelům, bude kamera s dobrým rozlišením, systém umělé inteligence se strojovým učením na rozpoznávání rostlin a výkonný laser. Výzkumníci z bonnské univerzity ve své studii došli k závěru, že současné technologie na realizaci projektu budou stačit. 

To, co bude třeba je robot schopný samostatně se pohybovat po poli, výkonný laser a systém pro jeho cílení. Ale ani to není technicky problém. Největší překážkou jsou tedy náklady, které je třeba vynaložit, aby byl laser schopen plevel spálit. K tomu je třeba totiž vysokého výkonu. Chytrý počítač s umělou inteligencí a schopností rozpoznávání plevel na snímcích v reálném čase je již snadno realizovatelným úkolem. 

Bezchemická řešení jsou na vzestupu

Již nyní lze bojovat proti plevelu bezchemickou cestou pomocí chytrého využití horké vody a páry. 

„Stoupající trend této ekologické cesty vidíme jak u jednotlivců, tak u firem, institucí, ale i měst a obcí. Populárnější jsou pak například varianty využívající horkou vodu či vodu pod vysokým tlakem, které dokáží zničit i kořeny plevele a jiných nežádoucích rostlin. To funguje například na zahrádkách. Na chodnících a komunikacích se pak navíc využívají jednoduchá řešení, kde postřiky nejsou třeba, a tím je pravidelné zametání. Při pravidelném zametání se totiž včas odstraní semínka, ze kterých by jinak vyrostl plevel,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.